11.11.2021

Zvýšení limitu pro účely registrace k DPH

Česká republika bude usilovat u Evropské komise o zvýšení limitu pro účely registrace k DPH na 2 mil. Kč. Dle současné legislativy platí hranice pro registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč. Plátcem DPH se stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která překročí uvedený obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců (pokud nelze využít výjimky, tou je např. uskutečňování pouze nájmu nemovité věci trvajícího více než 48 hodin jako plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně).

Ministryně financí si od takového kroku slibuje snížení administrativy spojené s podnikáním. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení počtu podnikatelů, kteří mohou vstoupit do režimu paušální daně pro účely daně z příjmů. Pro vstup do takového režimu představuje registrace k DPH jednu z omezujících výjimek.

V případě schválení orgány EU bude zvýšení hranice představovat přechodné období před tím, než začne platit novelizovaná evropská legislativa. S předpokládanou účinností od 1. ledna 2025 by mělo dojít ke zvýšení hranice ze současných 35 000 EUR na 85 000 EUR (v jednotlivých členských státech vyjádřeno v ekvivalentu národní měny).

Na základě žádosti u Evropské komise tak bude Česká republika usilovat o dřívější zvýšení hranice, a to s účinností do 31.12.2024. Takové zvýšení by mělo lépe reflektovat cenový vývoj za posledních 17 let, kdy je současná hranice v platnosti.

Hospodářská komora, která zvýšení hranice iniciovala, navrhuje zároveň i zvýšení prahu u příjmů pro vstup do režimu paušální daně. V současnosti platí, že podnikatel, který chce do režimu vstoupit, nesmí mít příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 mil. Kč. I v takovém případě navrhuje Hospodářská komora zvýšení na 2 mil. Kč, je navrhována i varianta tzv. odstupňované paušální daně s ještě vyšším příjmovým stropem.

Režim paušální daně byl do tuzemské legislativy zakotven s účinností od 1. ledna 2021 (v jeho novelizované podobě). Cílem zavedení bylo snížení administrativy u drobných podnikatelů skrze jednu měsíční platbu. Ta zahrnuje daň spolu s částkami sociálního a zdravotního zabezpečení. Více informací k režimu naleznete na našich webových stránkách.

Vývoj v této oblasti pro Vás sledujeme. Jakmile budou zveřejněny nové skutečnosti, budeme Vás informovat.

V případě dotazů k danému tématu se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

Michaela Kozminská blog