07.09.2021

Potenciální komplikace spojené s předmětem podnikání – máte vše v pořádku?

Vážení klienti,

rádi bychom Vás upozornili na potenciální komplikace spojené s nesprávným uvedením předmětu podnikání v zakladatelském právním jednání a/nebo v obchodním rejstříku.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) došel k závěru, že ujednání v zakladatelském právním jednání, podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nesplňuje požadavek určitosti, jelikož z něj není jasný konkrétní předmět podnikání.

Pokud je tak v zakladatelském právním jednání a/nebo v obchodním rejstříku zapsaný jako předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ popřípadě jiné nespecifické znění, odporuje tento zápis občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a zákonu o veřejných rejstřících.

Koho se požadavek týká?

Tento požadavek na určitost předmětu podnikání se týká všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

Co hrozí?

Rejstříkový soud může za těchto okolností vyzvat k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, soud může uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč. V krajním případě může dojít i ke zrušení korporace s likvidací, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob.

Jak postupovat?

Pokud má Vaše společnost v zakladatelském právním jednání a/nebo v obchodním rejstříku nespecifické znění předmětu podnikání (viz výše), doporučujeme co nejdříve provést změnu v souladu s novým usnesením Nejvyššího soudu a předejít tak potenciálním sankcím.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více