31.08.2021

Opětovné prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

V tomto článku jsme Vás informovali o prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů, pořízení respirátorů z jiného členského státu nebo dovozu respirátorů.

Nyní bylo toto prominutí rozhodnutím uveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 za stejných podmínek prodlouženo do 31. 10. 2021.

Praktické informace k aplikaci prominutí DPH:

  • plátce je oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro účely dodání zboží, kterého se prominutí DPH týká (např. výrobní náklady);
  • plátce vystaví daňový doklad, na kterém uvede „daň prominuta“ (doporučujeme i odkaz na příslušné rozhodnutí Ministryně financí);
  • pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat – přiznanou a odvedenou daň je však možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání;
  • pokud nakoupíte filtrační masky či respirátory, kterých se prominutí týká, a na dokladu od dodavatele bude uvedeno DPH, není možné uplatnit nárok na odpočet daně;
  • plátce v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vymezí, u kterého plnění je daň prominuta;
  • v případě tuzemského zdanitelného plnění se plnění uvede na ř. 26 daňového přiznání a údaje se neuvádí do kontrolního hlášení;
  • v případě pořízení zboží z jiného členského státu EU či při dovozu zboží ze země mimo EU se plnění v daňovém přiznání nevykazuje stejně jako se údaje neuvádí do kontrolního hlášení.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

 

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více