06.08.2021

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Ministryně financí svým rozhodnutím opětovně prodloužila prominutí DPH v případě dodání respirátorů. Dle nejnovějšího rozhodnutí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 je tak do 31. 8. 2021 prominuto DPH při dodání filtračních masek a respirátorů FFP2 a vyšších tříd, a to v rámci standardního tuzemského dodání nebo v případech, kdy vznikla povinnost k DPH při pořízení zboží z jiného členského státu či při dovozu zboží ze zemí mimo EU.

Upozorňujeme, že prominutí DPH se nevztahuje na dodání roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií.

Praktická aplikace prominutí DPH je následující:

  • plátce je oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro účely dodání zboží, kterého se prominutí DPH týká (např. výrobní náklady);
  • plátce vystaví daňový doklad, na kterém uvede „daň prominuta“ (doporučujeme i odkaz na příslušné rozhodnutí Ministryně financí);
  • pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat – přiznanou a odvedenou daň je však možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání;
  • pokud nakoupíte filtrační masky či respirátory, kterých se prominutí týká, a na dokladu od dodavatele bude uvedeno DPH, není možné uplatnit nárok na odpočet daně;
  • plátce v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vymezí, u kterého plnění je daň prominuta;
  • v případě tuzemského zdanitelného plnění se plnění uvede na ř. 26 daňového přiznání a údaje se neuvádí do kontrolního hlášení;
  • v případě pořízení zboží z jiného členského státu EU či při dovozu zboží ze země mimo EU se plnění v daňovém přiznání nevykazuje stejně jako se údaje neuvádí do kontrolního hlášení. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.