21.05.2021

Prodloužení COVID programů

V tomto článku jsme Vás informovali o nových dotačních programech pro podnikatele, které nahradily dosavadní specifické programy.

Jedná se konkrétně o COVID – Nepokryté náklady, jehož cílem je částečné dorovnání poklesu tržeb a dále COVID 2021, který je poskytován na zaměstnance. Podnikatelé si mohou zvolit, který z těchto programů je pro ně výhodnější (nelze kombinovat).

  • U programu COVID – 2021 bylo rozhodnuto o prodloužení období, za které lze nárok na kompenzaci uplatnit. Nyní tak podnikatelé budou moci žádat o dotaci za období od 11. ledna do 9. května 2021. Žádosti je možné podávat do 2. června 2021.

    Jelikož Evropská komise ještě nevydala notifikaci tohoto programu, nebyly tak schváleny ani proplaceny dosud podané žádosti. V případě těchto žádostí bude automaticky připočtena podpora za měsíc duben a část května a mohou být obratem znovu podány prostřednictvím informačního systému MPO.

  • U programu COVID – Nepokryté náklady bylo rozhodnuto o prodloužení období, za které bude možné o kompenzaci žádat v podobě druhé výzvy. V rámci této druhé výzvy bude možné žádat o dotaci i za období od 1. dubna do 31. května 2021. Podrobnější informace budou teprve zveřejněny po vyhlášení této výzvy.

První výzva

  • rozhodné období – od 1. ledna do 31. března 2021;
  • lze žádat do 19. července 2021.

Druhá výzva

  • rozhodné období – od 1. dubna do 31. května 2021.

V případě, že budete potřebovat doplňujících informací k jednotlivým programům, neváhejte se na nás obrátit.