Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 k daním z příjmů

S novelou daňového řádu (o které jsme Vás informovali (v tomto článku), která prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání v elektronické formě, a dále s rozhodnutím ministryně financí o prominutí sankcí při pozdějším podání, se situace ohledně lhůt pro podání daňových přiznání stala poněkud nepřehlednou. V dnešním příspěvku Vám přinášíme přehled, ve kterém naleznete souhrnné informace ktermínům pro podání daňového přiznání spolu s platbou daně. Informace jsou platné jak pro fyzické, tak právnické osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

 

Způsob podání přiznání 

Lhůta pro podání přiznání
a zaplacení daně 
dle daňového řádu 

Do kdy lze nejpozději podat přiznání
a zaplatit daň 
bez sankcí
 

Standardní podání 

1. 4. 2021 

3. 5. 2021* 

Elektronické podání 

3. 5. 2021 

1. 6. 2021** 

Podání daňovým poradcem 

1. 7. 2021 

1. 7. 2021 

Povinný audit účetní závěrky 

1. 7. 2021 

1. 7. 2021 

 

Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně podle daňového řádu (uvedená ve druhém sloupci tabulky) je stále platná. Na základě rozhodnutí uveřejněným ve Finančním zpravodaji (16/2021) došlo k odpuštění sankcí: 

  • v případě standardního podání (ne elektronicky) do 3. 5. 2021*; 
  • v případě elektronického podání do 1. 6. 2021**. 

Upozorňujeme, že rozhodnutím ministryně financí nedošlo kprodloužení zákonných lhůt, ale pouze k odpuštění sankcí za určitých podmínek. Při nesplnění těchto podmínek (při pozdějším podání než 3. 5. 2021, respektive 1. 6. 2021) budou vyměřeny sankce na základě zákonné lhůty dané daňovým řádem. Úroky z prodlení a pokuta za opožděné tvrzení by tedy byly počítány na základě lhůty 1. 4. 2021 (respektive 3. 5. 2021 v případě elektronického podání). 

Několik praktických příkladů: 

  • podal/-a jste již Vaše daňové přiznání standardně / v elektronické formě, a to do termínu 1. 4. 2021? Pak můžete bez jakýchkoliv sankcí uhradit nedoplatek nejpozději do 3. 5. 2021; 
  • nepodal/-a jste ještě Vaše daňové přiznání a budete jej podávat v elektronické formě? Pak můžete bez jakýchkoliv sankcí přiznání podat a případný nedoplatek uhradit nejpozději do 1. 6. 2021 – tip: pokud je výsledkem Vašeho přiznání přeplatek, doporučujeme podání učinit nejpozději do zákonného termínu, tj. do 3. 5. 2021, přeplatek Vám bude navrácen do 30 dnů; 
  • bylo Vaše daňové přiznání podáno daňovým poradcem do termínu 1. 4. 2021 a zároveň nemáte povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditoremPak můžete bez jakýchkoliv sankcí uhradit nedoplatek nejpozději do 3. 5. 2021; 
  • nebylo Vaše daňové přiznání podáno a jeho podání bude učiněno daňovým poradcem? Pak máte povinnost přiznání podat a případný nedoplatek uhradit do 1. 7. 2021; 
  • máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem? Pak máte povinnost přiznání podat a případný nedoplatek uhradit do 1. 7. 2021. 

Závěrem k tomuto připomínáme, že v případě, kdy Vaše daňové přiznání bude podáno ze strany daňového poradce, je třeba plnou moc udělenou daňovému poradci doručit na Finanční úřad nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 1. 7. 2021. 

Lhůty pro podání Přehledů OSVČ 

  • Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ 

Přehled je nutné podat a případný nedoplatek zaplatit do 30. 6. 2021 

Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcemje možné Přehled podat do 2. 8. 2021 a nedoplatek zaplatit do 8 dnů od podání. V takovém případě je nutné ČSSZ informovat o prodlouženém termínu pro podání daňového přiznání. 

  • Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny 

Přehled je nutné podat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla osoba samostatně výdělečně činná v roce 2020 pojištěnanejpozději do 2. 8. 2021. Uhradit nedoplatek je nutné standardně do 8 dnů od podání Přehledu. 

V případě, že máte k tématu jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte se na nás, prosím, obrátit.