08.02.2021

Dodání respirátorů dočasně bez DPH

Ministryně financí svým rozhodnutím dočasně prominula DPH na dodání filtračních polomasek a respirátorůV období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 nebude dodavatel na vystaveném daňovém dokladu uvádět sazbu daně a samotnou daň. 

Prominuto je DPH na dodání filtračních polomasek a respirátorů, které jsou určeny k ochraně uživatele. Takové zboží musí splňovat parametry a požadavky stanovené nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU), tj. musí se jednat např. o zboží splňující parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95. Prominutí DPH se tak nevztahuje např. na dodání bavlněných roušek. 

Prominutí se týká plnění, u kterých vznikla povinnost přiznat daň v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 ať už z titulu uskutečnění zdanitelného plnění (převod práva nakládat se zbožím jako vlastník) nebo z titulu přijaté úplaty.   

Generální finanční ředitelství zveřejnilo Informaci, ve které poukazuje na praktickou aplikaci prominutí DPH. Uvádí následující: 

  • prominutí daně se nevztahuje na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu nebo z důvodu dovozu zboží (s výjimkou dovozu osvobozeného od DPH); 
  • plátce je oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro účely dodání zboží, kterého se prominutí DPH týká (jedná se např. o výrobní náklady); 
  • plátce vystaví daňový doklad, na kterém uvede „daň prominuta“; 
  • pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat  přiznanou a odvedenou daň je však možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání; 
  • plátce v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vymezí, u kterého plnění je daň prominuta; 
  • plnění se uvede na ř. 26 daňového přiznání a údaje se neuvádí do kontrolního hlášení. 

V případě, kdy v obchodním řetězci nakupujete filtrační masky či respirátory od subdodavatele a takové plnění podléhá prominutí DPH, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost přijatým dokladům. Pokud by Váš subdodavatel nereflektoval prominutí DPH a na dokladu by uvedl daňz Vaší pozice příjemce zboží není možné u přijatého plnění uplatnit nárok na odpočet daně. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.