Souhrn podpor v  podnikatelské oblasti

Vážení, 

níže naleznete souhrn informací k  programům a úlevám, které jsou momentálně v platnosti. Jejich cílem je podpora podnikatelů zasažených vládními restrikcemi. 

1. Program COVID  Nájemné 

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách zveřejnilo 3. Výzvu k programu. Výše podpory stejně jako v předchozích případech činí 50 % celkového nájemného, tentokrát za měsíce říjen až prosinec 2020 

Stejně jako v případě 2. Výzvy není vyžadována sleva od pronajímatele. Nově kromě subjektů, kterým bylo na základě vládních opatřeních zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb či prodej zboží (např. restaurace), mohou o dotaci žádat ty subjekty, které mohly zůstat otevřeny (např. květinářství), ale v období říjen až prosinec 2020 jim v porovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o 66 %. V porovnání s předchozí Výzvou se zároveň zúžil okruh osob, které na dotaci nárok nemají. Překážkou pro podání žádosti nově není tzv. spřízněnost pronajímatele a nájemce (např. osoby blízké, osoby ve vztahu ovládající a ovládané). Jedinou podmínkou v tomto směru je, že nájemce a pronajímatel nesmí být shodnými fyzickými osobami. 

O dotaci je možné žádat na tomto webovém portálu, a to od 22. ledna 2021 do 22. března 2021. 

2. Program COVID  Gastro – Uzavřené provozovny 

Začátkem ledna 2021 došlo ke schválení nového programu, jehož cílem podpora vybraných podniků, kterým byl říjnovými vládními opatřeními omezen či zakázán provoz. Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti se musí jednat o pokles tržeb alespoň ve výši 30 za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Podpora je poskytována na provozní náklady a udržení podnikatelské činnosti (osobní náklady, náklady na materiál, režijní náklady atd.). 

Za každého zaměstnance na plný úvazek, popř. za každou spolupracující osobu či jednatele se smlouvou o výkonu funkce, a za každý den, po který byla činnost omezena či zakázána, bude vyplaceno 400 Kč. Počet dnů je dán za rozhodné období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná vládními opatřeními. 

O dotaci je možné žádat (podobně jako v případě programu COVID – Nájemné) na tomto webovém portálu, a to od 18. ledna 2021 do 1. března 2021.

3. Program COVID – Cestovní kanceláře 

Program je určen na podporu cestovních kanceláří zasažených vládními opatřeními. Výše podpory činí nejvýše 2,5 z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Dotace je poskytována na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. února 2020 do 10. října 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie. 

O dotaci je možné žádat na tomto webovém portálu, a to do 29. ledna 2021.

4. Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. 

S přesnými parametry kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky s.r.o. jsme Vás zevrubně informovali v našich předchozích příspěvcích, např. zde. Kompenzační bonus ve výši 500 Kč je vyplacen za každý den bonusového období, za který vznikl nárok (podnikatelská činnost / výkon činnosti s.r.o. byla zakázána či omezena vládními restrikcemi; podnikatelská činnost / výkon činnosti s.r.o. se propadla alespoň o 80 % v důsledku spolupráce se subjektem, na který dopadly vládní restrikce). 

O kompenzační bonus je možné žádat na tomto webovém portálua to do následujících termínů: 

  • za druhé bonusové období (5. listopadu 2020 – 21. listopadu 2020) do 22. ledna 2021; 
  • za třetí bonusové období (22. listopadu 2020 – 13. prosince 2020) do 15. února 2021; 
  • za čtvrté bonusové období (14. prosince 2020 – 24. prosince 2020) do 25. února 2021; 
  • za páté bonusové období (25. prosince 2020 – 23. ledna 2021) do 24. března 2021. 

Ke kompenzačnímu bonusu dodáváme, že nově budou moci o kompenzační bonus žádat i poskytovatelé taxislužeb, jejichž vozidla byla uznána jako mobilní provozovna služebVíce informací naleznete na webu Finanční správyV legislativním procesu se zároveň nachází novela zákona o kompenzačním bonusu, skrze kterou budou moci o kompenzační bonus žádat i podnikatelé v úpadku.  

Závěrem přikládáme odkaz na webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde nově naleznete veškeré informace k možným programům cílených na podporu v době pandemie. Před podáním jednotlivých žádostí doporučujeme se seznámit s přesnými podmínkami. Na přiložených webových stránkách rovněž naleznete „COVID kalkulačku“, kde je možné si spočítat výši finanční podpory, kterou můžete získat.