Souhrn podpor v pracovní oblasti

Vážení, 

níže naleznete souhrn informací k programům a úlevám v pracovní oblasti, které jsou momentálně v platnosti. Jedná se zejména o program Antivirus a kompenzační bonus pro osoby pracující na základě DPP a DPČ. 

1. Program Antivirus 
 
O parametrech programu Antivirus jsme Vás již několikrát informovali, naposledy v tomto příspěvku. Systémové opatření v podobě tzv. kurzarbeit, který by měl program Antivirus nahradit, se doposud nepodařilo přijmout. Momentálně se návrh nachází k projednání Sněmovny ve druhém čtení. 

Vláda na svém jednání v prosinci minulého roku prodloužila dobu uznatelnosti výdajů všech režimů v programu, tj. Antivirus A, rozšířený Antivirus Plus a Antivirus B, a to do 28. února 2021. Současné parametry se oproti loňskému roku nezměnily; pro více informací tak navštivte výše přiložený odkaz. 

2. Kompenzační bonus pro osoby pracující na základě DPP a DPČ 
 
O parametrech kompenzačního bonusu pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti jsme Vás již informovali v tomto příspěvku. Při splnění stanovených podmínek mohou takové osoby žádat bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den trvání překážek práce u zaměstnavatele, jehož činnost byla omezena či zakázána vládními opatřeními. 

O kompenzační bonus je možné žádat na tomto webovém portálu, a to do následujících termínů: 

  • za druhé bonusové období (5. listopadu 2020 – 21. listopadu 2020) do 22. ledna 2021;
  • za třetí bonusové období (22. listopadu 2020 – 13. prosince 2020) do 15. února 2021; 
  • za čtvrté bonusové období (14. prosince 2020 – 24. prosince 2020) do 25. února 2021; 
  • za páté bonusové období (25. prosince 2020 – 23. ledna 2021) do 24. března 2021. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.