11.01.2021

Prominutí pokuty a úroků z prodlení u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným ve Finančním zpravodaji (3/2021) prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2020 a k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období 2021, pokud daňová přiznání budou podána do 1. dubna 2021. 
 
Dochází tak faktickému prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u těchto dvou daní, která by jinak bylo nutné podat do 1. února 2021. Upozorňujeme ale, že pokud daňová přiznání budou podána později než 1. dubna 2021, pokuta za opožděné podání se bude počítat již od 1. února 2021.  

Dále bylo rozhodnuto o odpuštění úroků z prodlení u daně silniční za zdaňovací období 2020, pokud bude uhrazena do 1. dubna 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí zůstává standardní ve dvou stejných splátkách, první do 31. května 2021 a druhá do 30. listopadu 2021 (pokud je daň do 5 000 Kč, pak je celá částka splatná do 31. května 2021).  

Celkovou výši daně silniční za rok 2020 lze tedy zaplatit bez sankcí do 1. dubna 2021. Pokud ale daň nebude zaplacena do 1. dubna 2021, úroky se budou počítat od původního data splatnosti.   

Využití pozdějšího podání nebo platby daně bez sankcí není nutné správci daně oznamovat a vztahuje se na všechny poplatníkyCílem těchto opatření je mimo jiné omezení návštěv finančních úřadů a provozoven poštovních služeb.  

Pro úplnost ještě doplňujeme rozhodnutí zveřejněné ve Finančním zpravodaji (38/2020), které se týká subjektů významně zasažených opatřeními proti šíření pandemie mající převažující příjmy z činností, které byly v období od 22. listopadu 2020 do 31. března 2021 zakázány nebo omezeny. Pro tyto subjekty platí odpuštění úroků z prodlení na silniční dani, pokud bude uhrazena do 16. srpna 2021 a zároveň je jim odpuštěna záloha splatná 15. dubna 2021. V tomto případě se využití odpuštění úroků a zálohy váže na podmínku oznámení této skutečnosti správci daně a prokázání nároku na toto odpuštění. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více