Ošetřovné pro OSVČ

Vážení, 

přinášíme Vám souhrnné informace k programu Ministerstva průmyslu a obchodu, skrze který mohou OSVČ ode dne 9. listopadu 2020 žádat o dotaci za období uzavření škol nebo jiného zařízení z důvodu mimořádných opatření. Podpora je určena pro osoby, které z důvodu péče o dítě či osobu, která je dlouhodobě závislá na pomoci jiné osoby, nemohly plnohodnotně vykonávat svou činnost. 

Základní podmínky programu:

 •    výzva se týká období od 14. října 2020 do 31. října 2020 (16 dní, ošetřovné nenáleží za dny podzimních prázdnin);
 •    výše dotace činí 400 Kč / den (včetně víkendů a svátků), tj. max. lze žádat o 6 400 Kč;
 •    není nutné potvrzení školského zařízení či zařízení sociální péče o uzavření;
 •    ošetřovné není možné kombinovat s kompenzačním bonusem;
 •    o ošetřovné je možné žádat:
  - od 9. listopadu 2020 (od 09:00 hod.) na tomto odkazu
  - do 9. prosince 2020 (do 23:59 hod.). 

Komu bude dotace vyplacena? 

Příjemcem dotace je OSVČ, která:

- pečuje o dítě mladší 10 let (dítě musí být mladší 10 let za všechny dny, ze které OSVČ žádá o dotaci), které se nemůže účastnit výuky z důvodu uzavření škol;
- pečuje o předškolní dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu uzavření škol či z důvodu karantény;
- pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), které se nemůže účastnit výuky z důvodu uzavření škol;
- pečuje o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a která byla dočasně umístěna do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče. 

Na jedno dítě může čerpat ošetřovné pouze jedna osoba, a to zároveň za předpokladu, že na dítě není čerpán žádný jiný kompenzační příspěvek.  

Příjemce dotace není OSVČ, která je:

- společníkem veřejné obchodní společnosti,
- komplementářem komanditní společnosti, nebo
- statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní korporace; 

pokud nedoloží, že vykonává OSVČ na hlavní činnost.  

Podmínky pro žadatele: 

Příjemcem podpory může být pouze osoba, která:

 •    vykonává OSVČ na hlavní činnost, tj.:

- nevykonává současně zaměstnání, kde dosahuje příjmu zakládající účast na nemocenském pojištění (má-li tak OSVČ vedle svého podnikání příjmy z DPP (max. 10 000 Kč) nebo z DPČ (max. 3 000 Kč), bude pro takovou osobu OSVČ představovat hlavní činnost);
- nemá nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu;
- nemá nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu;
- nepečuje o osobu mladší 10 let (osoba blízká nebo osoba žijící ve společné domácnosti s OSVČ), která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I – IV (lehká – úplná závislost);

 •    je registrována jako poplatník daně z příjmů;
 •    splňuje definici malého a středního podnikatele (má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR);
 •    nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně;
 •    není v úpadku či likvidaci ani na majetek OSVČ nebyl prohlášen konkurz;
 •    žadatel ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepobírá ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. 

Doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde naleznete informace k podání žádosti. V případě, že máte jakékoliv dotazy se na nás, prosím, neváhejte obrátit. 

V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplněním žádosti se na nás neváhejte obrátit.