Aktuální informace k režimu A a B programu Antivirus

V našem nedávném příspěvku jsme Vás informovali o tom, že došlo k prodloužení a rozšíření programu Antivirus A, a to do konce roku 2020. Vláda na svém jednání dne 26. října 2020 na toto schválení navázala a rozhodla o prodloužení doby uznatelnosti výdajů i u režimu B, a to rovněž do 31. prosince 2020. Všechny parametry režimu B zůstávají zachovány. 

Momentálně jsou tak do konce roku v účinnosti:

  • režim A (80 % náhrady mzdy, max. 39 000 Kč zaměstnanec/měsíc):

- nařízení karantény (překážka na straně zaměstnance dle § 192 zákoníku práce);
- uzavření či omezení provozu (překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce);

  • režim Antivirus Plus (platnost od 1. října 2020; 100 % náhrady mzdy, max. 50 000 Kč zaměstnanec/měsíc):

- uzavření či omezení provozu (překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce) – týká se tak pouze zaměstnavatelů, jejich provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo ministerstva zdravotnictví. 

Jak vyplývá z informací Ministerstva práce a sociálních věcí, pro využití režimu Antivirus Plus platí dodatečné podmínky (např. příspěvek není možné poskytnout v případě, kdy zaměstnavatel obdržel veřejnou podporu z tzv. Dočasného rámce vyšší 800 000 Eur (např. program COVID – nájemné); zaměstnavatel nesmí být k datu 31. prosince 2019 podnikem v obtížích). V případě, kdy zaměstnavatel nesplňuje podmínky, je stále možné o refundaci žádat v režimu A (viz předchozí bod). 

Ministerstvo by mělo v nejbližších dnech na svých webových stránkách aktualizovat manuál k programu, doporučujeme přiložené webové stránky ministerstva sledovat (kromě manuálu webové stránky obsahují i praktické příklady a informace k administrativnímu postupu zaměstnavatelů).

  • režim B (hospodářské potíže zaměstnavatele; 60 % náhrady mzdy, max. 29 000 Kč zaměstnanec/měsíc):

- zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodu absence významné či klíčové části zaměstnanců (překážka na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce);
- omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti (překážka na straně zaměstnavatele dle § 207 písm. a) zákoníku práce);
- snížení odbytu produkce (překážka na straně zaměstnavatele dle § 209 zákoníku práce). 

V případě, že máte nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit.