16.09.2020

Ukončení období odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ

v tomto příspěvku jsme Vás informovali o změnách, které se týkaly odpuštění záloh na důchodové a zdravotní pojištění placených osobami samostatně výdělečně činnými („OSVČ“). Za měsíce březen až srpen 2020 byly odpuštěny platby záloh na důchodové a zdravotní pojištění, a to v jejich minimální výši. V Přehledu za rok 2020 budou odpuštěné minimální zálohy zohledněny jako uhrazené.  

 Upozorňujeme tak, že od měsíce září 2020 je znovu nutné zálohy odvádět v termínech: 

  •    do 8. dne následujícího po měsíci, za který pojistné náleží (zálohy na zdravotní pojištění); 

  •    do konce měsíce, za který pojistné náleží (zálohy na důchodové pojištění). 

Výjimku představuje situace, kdy záloha za měsíc březen 2020 byla z Vaší strany uhrazena. V takovém případě se použije na úhradu zálohy za měsíc září 2020 (v případě, že neevidujete jiné nedoplatky) a platbu záloh je následně nutné provádět od měsíce říjen 2020.  

Závěrem doplňujeme, že Přehled OSVČ pro ČSSZ za rok 2019 lze podat bez sankcí do 18. 9. 2020, nejpozději tento den musí být zároveň uhrazen případný nedoplatek. Termín pro podání Přehledu pro zdravotní pojišťovny uplynul 3. 8. 2020. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.