08.09.2020

Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

V několika předchozích článcích jsme Vás informovali o možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s.r.o. Tímto příspěvkem Vás informujeme o stejné možnosti pro osoby vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti („DPČ“) a dohody o provedení práce („DPP“). 

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba, která v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 (tzv. „rozhodné období“) byla v důsledku práce na základě DPP nebo DPČ alespoň 4 měsíce účastna nemocenského pojištění. V případě DPP se tak jedná o měsíční hrubý příjem nad 10 000 Kč; v případě DPČ o měsíční hrubý příjem nad 3 000 Kč. Dle informací zveřejněných na webu Finanční správy lze pro splnění této podmínky kombinovat více dohod uzavřených v rozhodném období, zároveň je možné takové dohody kombinovat u různých zaměstnavatelů. 

Subjektem kompenzačního bonusu není osoba, která v rozhodném období vykonávala jinou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění (vyjma zaměstnání z titulu dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo činnosti pěstouna). 

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon práce na základě DPP nebo DPČ, která nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána v obvyklém rozsahu v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření související s výskytem koronaviru, a to zejména z důvodů: 

  •    na straně zaměstnavatele (nutnost uzavření nebo omezení provozu, omezení poptávky po výstupech, omezení nebo ukončení dodavatelských vstupů); pro posouzení důvodů je nutnou podmínkou platnost DPČ nebo DPP ke dni 11. března 2020; nebo 

  •    samotného subjektu kompenzačního bonusu (karanténa, péče o dítě nebo jiného člena domácnosti).  

Výše kompenzačního bonusu činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období („první bonusové období“ je od 12. března 2019 do 30. dubna 2020; „druhé bonusové období“ je od 1. května 2020 do 8. června 2020). V případě souběhu více dohod zakládající jednotlivě nárok na kompenzační bonus vzniká takový nárok pouze jednou. 

Upozorňujeme, že kompenzační bonus nevzniká za ty dny, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti. Kompenzační bonus z titulu DPP a DPČ zároveň nelze kombinovat (paralelně) s kompenzačním bonusem pro OSVČ a společníky s.r.o. 

Žádost o kompenzační bonus se podává na finanční úřad místně příslušný ke správě daní z příjmů fyzických osob, a to nejpozději do 30. listopadu 2020. Podání lze učinit elektronicky nebo písemně. Na tomto odkazu naleznete žádost spolu s pokyny k jejímu vyplnění. 

Na závěr přikládáme odkaz na nejčastější dotazy a související odpovědi související s kompenzačním bonusem pro DPP a DPČ. 

Dopad třetí novely zákona o kompenzačním bonusu na OSVČ a společníky s.r.o. 

Třetí novela zákona o kompenzačním bonusu nepřinesla pouze nové možnosti pro DPČ a DPP, nicméně došlo i k dalším změnám dopadající na OSVČ a společníky s.r.o. 

Díky nové úpravě pro DPČ a DPP na kompenzační bonus dosáhnou i OSVČ a společníci s.r.o., kteří na něj doposud neměli nárok z důvodu souběhu jejich činností zakládající nárok na kompenzační bonus a účasti na nemocenském pojištění z titulu DPP a DPČ. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 30. listopadu 2020.  

V případě, že Vám není něco jasné nebo potřebujete pomoci s žádostí, neváhejte se na nás obrátit.