15.06.2020

Novela zákona o daních z příjmů

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci. Součástí balíčku je, mimo jiné, i novela zákona o daních z příjmů.  

Od nabytí účinnosti daňového balíčku bude, mimo jiné, možné uplatnit daňovou ztrátu nejenom po dobu následujících pěti zdaňovacích obdobích, ale dojde k ukotvení možnosti tuto ztrátu uplatnit i zpětně. Dle důvodové zprávy k připravované novele se „nebude jednat o jednorázové opatření, nýbrž o vestavěný automatický stabilizátor v zákoně o daních z příjmů použitelný při náhlých ekonomických propadech“. 

Jaké jsou přesné podmínky uplatnění tohoto nového institutu? 

Daňovou ztrátu bude možné uplatnit i ve dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházejících období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena.  

Prvním obdobím, za které lze novou úpravu použít, bude zdaňovací období kalendářního roku 2020, popř. hospodářského roku končícího nejdříve 30. června 2020. Daňovou ztrátu vzniklou za takové období lze zpětně uplatnit oproti základům daně roku 2018 a 2019, a to skrze podání dodatečného daňového přiznání. Daňoví poplatníci mohou přitom takto vzniklou daňovou ztrátu uplatnit jako položku snižující základ daně za obě období, popř. pouze za jedno z nich. Upozorňujeme však, že maximální souhrnná výše daňové ztráty, kterou je možné uplatnit, je: 

  •    30 000 000 Kč v případě právnických osob; 

  •    výše dílčích úhrnů základů daně dle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů v případě fyzických osob.  

Očekáváte daňovou ztrátu za rok 2020? 

Novela zároveň zavádí speciální pravidlo, dle kterého daňoví poplatníci nemusejí čekat na okamžik, kdy bude daňová ztráta za zdaňovací období 2020 pravomocně stanovena. Daňovou ztrátu lze odhadnout a takový odhad použít jako položku odčitatelnou od základu daně, a to v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. Maximálně lze od základu daně odečíst částku 30 000 000 Kč. 

V případě, kdy tak odhadujete, že v roce 2020 vykážete daňovou ztrátu, lze na základě Vašeho odhadu její výši uplatnit v daňovém přiznání roku 2019. Odhad daňové ztráty s sebou však nese určitá rizika. Pokud by došlo k jejímu nadhodnocení, bylo by nutné podat dodatečné daňové přiznání, uhradit nedoplatek na dani a související úrok z prodlení.  

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty 

Dle obecného pravidla lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období vzniku daňové ztráty i za všechna období, ve kterých bylo možné tuto ztrátu uplatnit, uplyne až současně se lhůtou za poslední z těchto období. Vznik daňové ztráty má tak vliv na prodloužení lhůty pro stanovení daně. O této skutečnosti jsme Vás (kromě jiného) informovali v našem nedávném příspěvku 

V připravované novele bude ukotvena možnost vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty v budoucích pěti zdaňovacích obdobích. Tímto však nebude dotčena možnost uplatnění daňové ztráty zpětně. V případě, kdy takové možnosti chcete využít, je nutné tak učinit ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena. Upozorňujeme, že vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. 

Pokud Vám např. za zdaňovací období 2020 vyjde daňová ztráta, kterou se rozhodnete neuplatňovat v následujících pěti zdaňovacích obdobích, stále ji můžete použít proti základu daně roku 2019. Lhůta pro stanovení daně za rok 2019 následně skončí se lhůtou pro stanovení daně za rok 2020, tj. v roce 2024. 

V případě, že Vám není něco jasné nebo potřebujete pomoci, neváhejte se na nás obrátit.