18.05.2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).  

Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.  

Nyní přinášíme informace k novele zákona (č. 159/2020 Sb.), která kompenzační bonus upravuje.  Dne 7.5. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena první novelizace tohoto zákona přinášející následující změny.

  •    Novelou je možné žádat o kompenzační bonus za tzv. druhé bonusové období trvající od 1.  května do 8. června 2020.  

Pro druhé bonusové období platí stejné podmínky a stejná výše bonusu jako pro první bonusové období, tedy 500 Kč za den. V tomto ohledu doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy, na kterých jsou průběžně aktualizovány všechny potřebné informace. 

Žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7.  8.  2020. Upozorňujeme, že lhůta pro podání žádosti běží pro každé jednotlivé bonusové období zvlášť.  

  •    Novela stanoví i tzv. třetí bonusové období, které vláda může stanovit nařízením v období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.  
  •    Pracovníci v pedagogické činnosti, kteří jsou z tohoto titulu účastni nemocenského pojištění a považováni tak za zaměstnance, mohou požádat o kompenzační bonus. V obecné rovině nelze žádat o kompenzační bonus pro OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Novela tak stanovila výjimku pro výkon zaměstnání v činnosti pedagogické. 

 Závěrem bychom Vás chtěli informovat, že v současné době se připravuje druhá novelizace zákona, která by měla kompenzační bonus rozšířit i pro společníky společnosti s ručením omezeným. Momentálně se návrh nachází opětovně v Poslanecké sněmovně, která o něm bude na základě pozměňovacích návrhů ze strany Senátu jednat dle harmonogramu dne 26. 5. 2020. Jakmile bude legislativní proces ukončen, poskytneme Vám potřebné informace.