18.05.2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).  

Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.  

Nyní přinášíme informace k novele zákona (č. 159/2020 Sb.), která kompenzační bonus upravuje.  Dne 7.5. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena první novelizace tohoto zákona přinášející následující změny.

  •    Novelou je možné žádat o kompenzační bonus za tzv. druhé bonusové období trvající od 1.  května do 8. června 2020.  

Pro druhé bonusové období platí stejné podmínky a stejná výše bonusu jako pro první bonusové období, tedy 500 Kč za den. V tomto ohledu doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy, na kterých jsou průběžně aktualizovány všechny potřebné informace. 

Žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7.  8.  2020. Upozorňujeme, že lhůta pro podání žádosti běží pro každé jednotlivé bonusové období zvlášť.  

  •    Novela stanoví i tzv. třetí bonusové období, které vláda může stanovit nařízením v období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.  
  •    Pracovníci v pedagogické činnosti, kteří jsou z tohoto titulu účastni nemocenského pojištění a považováni tak za zaměstnance, mohou požádat o kompenzační bonus. V obecné rovině nelze žádat o kompenzační bonus pro OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Novela tak stanovila výjimku pro výkon zaměstnání v činnosti pedagogické. 

 Závěrem bychom Vás chtěli informovat, že v současné době se připravuje druhá novelizace zákona, která by měla kompenzační bonus rozšířit i pro společníky společnosti s ručením omezeným. Momentálně se návrh nachází opětovně v Poslanecké sněmovně, která o něm bude na základě pozměňovacích návrhů ze strany Senátu jednat dle harmonogramu dne 26. 5. 2020. Jakmile bude legislativní proces ukončen, poskytneme Vám potřebné informace.  

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více