28.04.2020

Prodloužení programu Antivirus do konce května

Vážení čtenáři, 

tímto Vás chceme informovat o tom, že v pondělí 27. 4. 2020 schválila vláda návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020. Dle původního nastavení se program vztahoval pouze na březen a duben. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za květen. 

Program umožňuje vyplácení příspěvků dvojího typu. Režim A je určen k nahrazení nákladů na náhrady mzdy zaměstnanců v karanténě nebo při uzavření provozu, a to do 80 % (nejvýše však do 39 tis. korun na jednoho zaměstnance). V rámci režimu B jsou vypláceny kompenzace při hospodářských potížích souvisejících s pandemií, a to do 60 % náhrady mzdy, nejvýše však do 29 tis. korun na jednoho zaměstnance. Více informací naleznete v našem dřívějším příspěvku: https://edmutilitas.cz/novinky/detail/47-informace-pro-zamestnavatele-a-zamestnance 

Podání žádosti je možné na tomto odkazu: https://antivirus.mpsv.cz/