18.03.2020

Důležité sdělení

V reakci na vzniklou situaci bychom chtěli informovat, že společnost EDM Utilitas přijala opatření pro zachování plného servisu pro naše klienty. Opatření spočívají v práci většiny našich zaměstnanců v podmínkách home-office, snažíme se minimalizovat rizika a důsledně dbáme na nastavení pravidel vzájemné zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. 

Dodržujeme důsledně doporučení hygieniků, nadále neprobíhají osobní setkání s klienty. Jsme vám plně k dispozici na telefonu a prostřednictvím e-mailové komunikace. Po předchozí dohodě je možné se spojit i formou videokonference. 

Máme připraven plán pro zachování chodu společnosti i pro případ nouzového stavu. Jsme v kontaktu s dalšími poradenskými společnostmi, s nimiž máme bližší vztahy, a je zde možnost vzájemné výpomoci. Prioritou pro nás je i za této situace kvalitní služba pro klienta. 

Zatím jsou všichni naši zaměstnanci k dispozici a zdrávi, pokud by došlo ke změnám kontaktních osob, budeme informovat. Uvítáme, pokud i z Vaší strany bude komunikace probíhat. 

Pevné zdraví za celý tým EDM!