19.02.2020

Vývoj v oblasti elektronické evidence tržeb (EET)

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47). Dne 1. 5. 2020 dojde ke spuštění tzv. 3. a 4. vlny EET, v rámci čehož dojde k rozšíření povinností spjatých s EET i na ostatní subjekty. Nově se tedy bude EET týkat i například právníků, účetních, řemeslníků nebo zemědělců. Pokud ovšem přijímáte platby pouze bankovním převodem či platební kartou, nadále se na Vás EET vztahovat nebude.

Všechny potřebné informace k EET naleznete na oficiálních webových stránkách finanční správy: www.etrzby.cz 

A jaké další změny v oblasti elektronické evidence tržeb nastanou? 

Snížení DPH

Rozšíření EET s sebou přináší snížení DPH u řady plnění. Bude se jednat např. o:

  •    oprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné);
  •    odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné);
  •    stravovací služby;
  •    opravy a úpravy oděvů a jiných textilních výrobků, obuvi a kožených výrobků;
  •    opravy jízdních kol;
  •    kadeřnické služby;
  •    prodej čepovaného piva;
  •    dodání e-knih a audioknih.

U všech výše jmenovaných plnění se nově bude uplatňovat druhá snížená sazba DPH, tj. 10 %.

Papírová forma evidence tržeb

Novela myslí na nejmenší podnikatele, kteří budou mít možnost evidovat své tržby „papírovou formou“ v off-line režimu. Bude však nutné splnit následující podmínky: daňový subjekt není plátcem DPH, jeho roční hotovostní příjmy jsou nižší než 600 tis. Kč a nezaměstnává více než 2 zaměstnance.

Poplatník v takovém případě bude povinen informovat správce daně o tržbách provedených v každém čtvrtletí, a to do 20 dnů od konce tohoto období. Zjednodušení představuje alternativní možnost, nikoliv však osvobození od povinností EET. Podnikatelé, kteří se pro tuto cestu rozhodnou, musí o ní uvědomit finanční úřad.

Rozšíření škály tržeb vyloučených z EET

I po nejnovější novele se EET bude aplikovat na oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb. Vyloučeny jsou případy, kde není omezena možnost správce daně získat relevantní údaje z jiných zdrojů (např. subjekty hospodařící s veřejnými prostředky, tržby související s pracovněprávním vztahem) nebo ve speciálních případech. (např. tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 následujících dní od tohoto okamžiku).

Novela s sebou však přináší rozšíření tržeb, které jsou z jejich evidence vyloučeny. Jedná se například o tržby související se sociální péčí o seniory, se sociálními službami pro oběti katastrof, o tržby z hazardních her nebo tržby poplatníka s průkazem ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.

Oblasti, které zůstávají zachovány

V této části zmiňujeme oblasti, jejichž účinnost je novelou zachována, a které považujeme za podstatné. Upozorňujeme však, že se nejedná o kompletní seznam všech aspektů EET.

Dodatečné zaslání údajů o tržbách

Stejně jako v předchozích dvou vlnách, tak i na případy spadající do poslední vlny se vztahuje možnost zaslání účtenky do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby v případě, kdy došlo k dočasnému výpadku internetového připojení.

Běžný vs. zjednodušený režim EET

Vedle běžného režimu, kdy je poplatník povinen nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby vystavit účtenku zákazníkovi a zároveň zaslat údaje o evidované tržbě správci daně, bude i nadále umožněno v určitých případech uplatňovat tzv. zjednodušený režim EET.

V tomto režimu je možné evidovat pouze tržby, u kterých to povolí správce daně z důvodu, že by běžný režim znemožňoval nebo zásadně ztížil plynulý průběh činnosti poplatníka (např. neexistence stabilního internetového připojení v místě provozovny). Dále se tento režim může použít u tržeb z prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků v rámci pravidelné hromadné přepravy osob.

Zjednodušení spočívá v možnosti zaslání údajů o evidované tržbě nejpozději do 5 dnů od jejího uskutečnění a zároveň ve vynechání povinnosti uvádět na vydané účtence fiskální identifikační kód poplatníka.

Sleva na dani

Podnikatelé (fyzické osoby) zařazení do poslední vlny EET si budou moci rovněž uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů, a to až do výše 5 000 Kč.