Režim přenesení daňové povinnosti plošně pro Českou republiku

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě České republiky, která se již dlouhou dobu zasazuje o zavedení tuzemského plošného režimu přenesení daňové povinnosti. Je zřejmé, že pokud bude tato změna realizována, dojde k významné změně systému fungování DPH v ČR.

Mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, kdy povinnost přiznat daň je přenesena na odběratele plnění, který má dle splnění zákonných podmínek zároveň nárok na odpočet daně. Příkladem je aplikace na poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona o DPH.

Česká republika se dlouhodobě zasazuje o zavedení režimu plošně, a to především s cílem redukovat podvody na DPH. Na začátku minulého roku Česká republika podala Evropské komisi žádost o zavedení systému, která byla Radou schválena začátkem měsíce listopadu 2019. Posledním krokem k zavedení je implementace do tuzemského zákona o DPH, přičemž záměrem je zavedení režimu od 1. 7. 2020.

V případě, že k zavedení mechanismu dojde, tak jeho účinnost bude limitována datem 30. 6. 2022. Zároveň se bude týkat pouze transakcí nad 17 500 EUR (cca 450 000 Kč) a aplikovatelný bude pouze na transakce, které doposud režimu nepodléhaly. U režimů dle jednotlivých ustanovení § 92 zákona o DPH budou nadále platit podmínky dosavadní.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.