24.01.2023

Intrastat – nová příručka pro rok 2023

Vážení čtenáři,

na rok 2023 byla Českým statistickým úřadem zveřejněna nová příručka pro hlášení Intrastat. Intrastat představuje systém sběru a zpracování údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU. Pokud pořizujete zboží od dodavatelů usazených v EU, popř. dodáváte zboží EU odběratelům, pak se na Vás může vztahovat povinnost k podávání reportů o takových transakcích.

Povinnost vykazovat údaje v systému Intrastat vzniká obecně osobám (právnickým i fyzickým; plátce DPH / identifikovaná osoba), které pořídily zboží z EU / dodaly zboží v rámci EU, a to od okamžiku, kdy dojde k překročení prahu pro vykazování, což je 12 mil. Kč. Práh se počítá od začátku každého kalendářního roku (příp. ode dne přidělení DIČ k DPH) zvlášť pro pořízené a dodané zboží.

Osoba, která vykazuje transakce v systému Intrastat, se považuje za tzv. zpravodajskou jednotku. Taková osoba je povinna na měsíční bázi podávat výkazy do systému Intrastat, tedy pokud se na ní nevztahuje tzv. zjednodušené hlášení, které se podává pouze jednou za rok. O informacích, a především o změnách v souvislosti s hlášením Intrastat od roku 2022, jsme Vás informovali v tomto příspěvku.

Praktické informace k systému Instrastat jsou každoročně uvedeny v příručce, která kromě teoretických informací obsahuje rovněž řadu praktických příkladů a může být tak dobrým pomocníkem. I pro rok 2023 vydal Český statistický úřad novou příručku, naleznete ji zde.

Oproti předchozímu roku došlo pouze k několika drobným změnám:

  • v případě, že zpravodajská jednotka využila v loňském roce možnost podat zjednodušené hlášení a zároveň nedosáhla prahu 12 mil. Kč, je nutné tuto skutečnost oznámit místně příslušnému celnímu úřadu, a to do 1. února 2023,
  • u vybraných transakcí, které nezahrnují změnu vlastnictví (transakce pod kódy 41-52), došlo ke změně vysvětlivek,
  • nově jsou také upravena pravidla pro stanovení místní příslušnosti u tzv. zahraničních zpravodajských jednotek, které mají v ČR pobočku, odštěpný závod atd.,
  • došlo k doplnění vysvětlivky ke stanovení státu původu ve směru vývozu zboží (tj. u dodání zboží do jiného členského státu EU).

Dále bychom Vás rádi informovali, že pro rok 2023 byla publikována nová verze Kombinované nomenklatury (najdete zde); s tím souvisí i zveřejnění pomůcky pro převod mezi kódy platnými v roce 2022 a 2023 (najdete zde). 

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Lenka Kolmanová
kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více