30.11.2022

Zvýšení obratu pro účely DPH na 2 000 000 Kč


Vážení čtenáři,

dne 28. 11. 2022 byl prezidentem podepsán daňový balíček, který momentálně míří k publikaci ve Sbírce zákonů. Většina novely nabude účinnosti k 1. ledna 2023, ale některá přechodná ustanovení spojují účinnost s vyhlášením ve Sbírce zákonů.

update: dne 2. 12. 2022 došlo k vyhlášení ve Sbírce zákonů; přechodná ustanovení nabývají účinností po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud tak uvažujete o zrušení registrace k DPH, je třeba tak učinit nejpozději do 8. 12. 2022. Finanční správa k novele zákona o DPH zveřejnila na svých webových stránkách souhrnné informace.

Základní informace, které byste měli vědět, Vám shrnujeme v tomto příspěvku. Daňový balíček obsahuje novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. V tomto příspěvku přinášíme informace k novele zákona o DPH.

Nejzásadnějšími změnami v oblasti DPH je změna výše obratu pro účely registrace k DPH a revize povinností související s kontrolním hlášením.

  • změna výše obratu pro účely DPH

Nejzásadnější změnou je výše částky obratu pro povinnou registraci k DPH, která bude nově činit 2 000 000 Kč. Zvýšená hranice pro registraci k DPH bude platit od 1. ledna 2023, nicméně novela skrze přechodná ustanovení nastavuje pravidla a možnosti pro přechod mezi lety 2022 a 2023.

Osoby povinné k dani, které překročí obrat 1 000 000 Kč v roce 2022, se nemusí stát plátci DPH.

  • zrušení registrace k DPH do 5 dnů

Novela přináší možnost zrušení registrace k DPH u plátců (se sídlem v tuzemsku, ne skupina), jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících den nabytí účinnosti novely nepřesáhl 2 000 000  Kč. Uvedené platí i pro podnikatele, kteří se stali plátcem DPH v roce 2022.

Je zde však velmi krátká lhůta (5 dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů) a je proto vhodné zamyslete se již nyní nad možností zrušit registraci. Zrušení registrace může být výhodné, pokud uvažujete o přihlášení do tzv. režimu paušální daně (u plátců DPH nelze režimu využít).

  • zrušení registrace k DPH od 1. 1. 2023

Podnikatelé, kteří jsou plátci DPH již více než 1 rok a neuvažují o vstupu do režimu paušální daně, budou moci požádat o zrušení registrace standardně dle § 106b zákona o DPH od 1. 1. 2023 (pokud splní podmínku obratu do 2 000 000 Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců).

Upozorňujeme, že zrušení registrace k DPH může mít dopady na vracení dříve uplatněného nároku na odpočet (např. pokud jste nárokovali DPH při pořízení vozidla či jiného obchodního majetku), a to za podmínek § 79a zákona o DPH.

  • změny související s kontrolním hlášením

Dalšími změnami prošlo kontrolní hlášení. V případě, že nebylo podáno kontrolní hlášení a správce daně vyzve plátce k jeho podání a plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla, je nově povinen tuto skutečnost sdělit prostřednictvím kontrolního hlášení (§101g).

Dále se prodlužuje lhůta pro změnu nebo doplnění údajů na výzvu správce daně, a to na 17 dnů ode dne dodání do datové schránky. V případě, že není doručováno do datové schránky, zůstává zachována lhůta 5 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) do datové schránky.

Dochází také k úpravě pokut v případě nesplnění povinnosti souvisejícím s kontrolním hlášením.

Pokud Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit! Rádi s Vámi probereme konkrétní situaci.

Michaela Kozminská                                                   Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                                          kolmanova@edmutilitas.cz

 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více