18.11.2022

Chystaná novela zákoníku práce


Vážení čtenáři,

dne 12. 10. 2022 bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Novela zákoníku práce vzešla od Ministerstva práce a sociálních věcí na základě nutnosti transpozice směrnic EU. K návrhu se sešlo velké množství připomínek a není jasné v jaké finální podobě bude novela přijata, přesto Vám nyní předkládáme shrnutí nejdůležitějších změn, tak jak jsou uvedeny v původním návrhu zákona.

Legislativní proces pro Vás budeme sledovat a o všech případných změnách Vás budeme informovat.

A jaké změny se dají očekávat?

  • home-office

Největší změny se týkají práce na dálku, tzv homeoffice. Zde návrh zakládá povinnost zaměstnavatele vyhovět žádosti o výkon práce na dálku, a to u těhotných zaměstnanců, u zaměstnanců pečujících o dítě do 15 let nebo o osobu invalidní. Žádost bude možné odmítnout pouze v případě, že tomu brání vážné provozní důvody; odmítnutí bude zaměstnavatel povinen písemně zdůvodnit.

Novela zavádí povinnost uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku. Zaměstnavatel bude dále povinen poskytovat zaměstnanci paušální náhradu nákladů. Náhrada by měla být na straně zaměstnavatele do výše stanovené zákonem daňově uznatelná; na straně zaměstnance náhrada nebude součástí mzdy, platu nebo odměny a do výše stanovené zákonem nebude předmětem daně.

Zaměstnavatel bude dále povinen na základě žádosti zaměstnance obnovit původní stav, zde nemá zaměstnavatel možnost odmítnout.

Podobně je úprava koncipována i u ostatních zaměstnanců, zde však není výslovná povinnost vyhovět změně, ale případně odmítnutí je opět třeba písemně odůvodnit.

  • dohody o pracích mimo pracovní poměr

Další významná změna se týká prací konaných mimo pracovní poměr, jedná se o tzv. dohody (DPP a DPČ). I zde vznikají zaměstnavateli nové povinnosti.

Nově bude mít zaměstnavatel povinnost vypracovat písemný rozvrh pracovní doby a následně vést evidenci odpracované doby. Zaměstnanec bude mít nově nárok na dovolenou (vypočítává se stejně jako u pracovního poměru), budou mu přiznány veškeré překážky v práci a dále bude mít garantovanou dobu odpočinku.

  • povinnost informovat o obsahu pracovního poměru

Zaměstnavateli se rozšiřuje povinnost písemně informovat zaměstnance / uchazeče o zaměstnaní o podmínkách pracovního poměru (např. doba trvání a podmínky zkušební doby, poskytování odborného rozvoje, týdenní pracovní době, o účasti na nemocenském a důchodovém pojištění, atd.).

  • komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Dochází také ke změně v doručování. Při komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem by měla být upřednostňována elektronická komunikace, a to na soukromý e-mail zaměstnance. Tato změna již nevycházejí ze směrnic EU. 

Uvedené informace představují souhrn nejdůležitějších změn, nicméně navržená novela upravuje i další oblasti, proto pokud Vás zajímají doplňující informace, neváhejte se na nás obrátit.

Lenka Kolmanová                             Michaela Kozminská
kolmanova@edmutilitas.cz                kozminska@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více