31.10.2022

Krátké aktuality 10/2022


Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc říjen 2022:

  • Ministerstvo financí představilo dne 6. října 2022 konkrétní parametry tzv. mimořádné daně z neočekávaných zisků; více informací naleznete na našem webu. Návrh zákona již prošel druhým čtením, v něm bylo navrženo několik pozměňovacích návrhů; další projednávání je naplánováno na 4. listopadu 2022.

  • Od 1. ledna 2023 se poplatníkům v paušálním režimu mění výše paušální zálohy, zvyšuje se na 6 208 Kč. Splatnost zálohy zůstává stejná, do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí. Zálohu si lze předplatit, a to až na celý rok dopředu. Podrobné informace naleznete na webu finanční správy.

  • S ohledem na zpřísnění podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytové jednotky vydalo Generální finanční ředitelství nepovinný tiskopis „Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby“. Tiskopis naleznete pod číslem 25 5259 (vzor č. 1) na stránkách finanční správy.

  • Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci tiskopisů na dani z příjmů FO ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023. Všechny aktualizované tiskopisy a další informace naleznete na webových stránkách finanční správy.

  • Jak jsme informovali v našem příspěvku, na základě implementace směrnice EU vznikne od 1.  ledna 2023 nová oznamovací povinnost provozovatelům platforem sdílené ekonomiky. V případě dotazů k nové úpravě je možnost obrátit se na Specializovaný finanční úřad, a to na zřízenou e-mailovu adresu DAC7@fs.mfcr.cz. Finanční správa informuje, že v návaznosti na přijetí zákona bude připravena bližší informace pro provozovatele platforem.

  • Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. došlo s účinností od 1. ledna 2023 ke zvýšení průměrné mzdy; pro rok 2023 tak činí průměrná mzda 40 324 Kč.

  • Dne 14. října 2022 byl zveřejněn Finanční zpravodaj 13/2022, ve kterém jsou uvedeny informace ke změně Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou; dále Ministerstvo financí vyhlásilo seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Znění Finanční zpravodaje naleznete zde.

  • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kdy mimo úprav vyžadovaných evropskou legislativou došlo ke značnému rozšíření pravomocí finančních správy. Dle novely získá finanční správa nepřetržitý přístup k informacím z informačního systému technických prohlídek. Vláda si od změny slibuje účinnější odhalování neoprávněného odpočtu DPH a fiktivních vyúčtovávání služebních cest. Novela nyní bude projednána v Senátu.

  • Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ČR sjednotil dosud nejednoznačný výklad počítání času u doručování pomocí datových schránek. Přiklonil se k názoru, že je třeba uplynutí lhůty vykládat dle §33 odst. 4 daňového řádu, a to tak, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Podrobněji rozsudek č.j. 4 Afs 264/2018-85.

Michalela Kozminská                                                   Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                                          kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více