18.10.2022

Mimořádná daň z neočekávaných zisků


Vážení čtenáři,

dne 6. 10. 2022 představilo Ministerstvo financí konkrétní parametry tzv. mimořádné daně z neočekávaných zisků. Jedná se o jedno z nejdiskutovanějších témat poslední doby v oblastí daní. Představený návrh se opírá o pravidla nastavená Evropskou unií pro tzv. windfall tax.

Jelikož návrh musí ještě projít celým legislativním procesem, je možné, že dojde ke změnám. V tomto příspěvku Vás tak informujeme o základních parametrech dle momentálně dostupných informací.

Základní informace

Mimořádná daň by měla být schválena na tři roky (2023–2025) pro mimořádně ziskové společnosti z vybraných odvětví. Uvedená daň by měla dopadat na energetické odvětví, bankovnictví, petrolejářské odvětví a těžbu fosilních paliv, výrobu a distribuci ropných a koksárenských produktů.

Sazba daně by měla být stanovena ve výši 60 % s tím, že vybraným společnostem by se aplikovala jako přirážka k 19 % dani z příjmu právnických osob na jejich nadměrný (neočekávaný) zisk. Nadměrný zisk by měl být stanoven rozdíl mezi základem daně v aktuálním roce (srovnávaný základ daně) a průměrem základů daně za poslední čtyři roky (2018-2021) navýšených o 20 % (srovnávací základ daně).

Pro společnosti ve vybraném odvětví budou platit kritéria po jejichž splnění budou takové společnosti povinny aplikovat mimořádnou daň. V oblasti bankovnictví se bude např. jednat o podmínku dosažení čistých úrokových příjmů v loňském roce alespoň ve výši 6 mld. Kč; v oblasti výroby a distribuce energií se budou posuzovat celé holdingy a mimořádná daň bude aplikována v případě, kdy má daný holding z dotčené činnosti čistý obrat v loňském roce alespoň 2 mld. Kč. 

Ministerstvo financí dále navrhuje, aby byly zálohy na tuto mimořádnou daň hrazeny spolu se zálohami na daň z příjmu právnických osob.

Celý proces ohledně daně z mimořádných zisků pro Vás sledujeme a budeme Vás informovat o průběhu legislativního procesu. V případě, kdy Vás k danému tématu zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská                                       Lenka Kolmanová
kozminska@edmutilitas.cz                              kolmanova@edmutilitas.cz

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více