07.10.2022

Nová oznamovací povinnost pro provozovatele digitálních platforem „DAC7“


Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás informovali o nové oznamovací povinnosti pro provozovatele digitálních platforem. Poslanecká sněmovna v pátek 30. 9. 2022 ve třetím čtení schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní implementující směrnici Rady EU, tzv. DAC 7. Uvedená novela zavádí rozsáhlý reporting o uskutečněných prodejích přes internetové platformy.

Provozovatelé internetových platforem zprostředkující obchodní činnost tak budou muset nově sledovat a následně reportovat vybraná data ohledně uskutečněných prodejů skrze jejich stránky. Samotní prodejci nejsou novelou přímo dotčeni, nicméně nově bude státní správa disponovat detailními informace o obchodních aktivitách prodejců využívajících internetové platformy. To vše za ušlechtilým cílem správného výběru všech daní.

Mezi sledované obchody, které budou zasílány státní správě, patří následující:

  • prodej zboží,
  • poskytnutí nemovité věci (např. nájem, pacht či poskytnutí ubytování),
  • poskytnutí dopravního prostředku,
  • osobní služby usnadněné prostřednictvím platformy (např. úklidové činnosti).

V oznámení budou obsažena data o platformě a jejím provozovateli, údaje o prodejci, data o provedených prodejích dle kvartálního členění a dále také např. počet transakcí daného prodejce. Informace dále budou poskytnuty rovněž zahraničním státním správám, které mají zájem na využití daných informací. U jednotlivých typů transakcí novela dále specifikuje údaje, jež mají být reportovány.

První reporting dat bude za období roku 2023, a to s termínem do konce ledna 2024. Provozovatelé internetových platforem tak musí začít se sběrem dat již od ledna 2023. S uvedeným je rovněž spojena povinnost řádného uchovávání dokladů a informací.

V případě nedodržení stanovených pravidel hrozí internetovým platformám sankce až ve výši 1,5 mil. Kč.

Novela zákona obsahuje řadu drobných i významných výjimek, jež nemá tento text ambici plně obsáhnout. V případě potřeby detailního rozboru Vaší specifické situace jsme samozřejmě k dispozici.

Novela nyní čeká již jen na schválení Senátem ČR a podpis prezidenta republiky.

Marek Kopejtko
kopejtko@edmutilitas.cz

marek-kopejtko-21