30.09.2022

Krátké aktuality 9/2022

Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc září 2022:

  • V legislativním procesu se nachází novela zákona o DPH, která by s účinností od roku 2024 měla implementovat novou oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb v ČR budou muset vést evidenci o přeshraničních platbách a údaje z takové evidence poskytovat čtvrtletně správci daně. Podání bude elektronické do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. O dalším vývoji a přesných parametrech Vás budeme informovat.


  • S účinností od října 2022 je novelou zákona o spotřebních daních prodloužena snížená sazbu spotřební daně u motorové nafty; do konce roku 2023 tak bude sazba spotřební daně u motorové nafty ve výši 8 450 Kč / 1 000 litrů. Snížená sazba u bezolovnatého benzínu prodloužena není.


  • S účinností od října 2022 vstoupí v platnost novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která je přijímána v reakci na kritiku ze strany Evropské komise. Novelou dojde ke změně definice skutečného majitele; novela také mění okruh osob, které nemusí skutečného majitele evidovat nebo rozšiřuje možnosti dálkového přístupu do evidence.


  • Finanční správa na svých webových stránkách informuje poplatníky silniční daně o tom, že eviduje více než 1,5 miliardy Kč na přeplatcích na silniční dani. Finanční správa apeluje na poplatníky, kteří přeplatek evidují, aby požádali správce daně o převedení na jinou daň či o jeho vrácení.


  • Vláda zveřejnila materiál k dani z mimořádných zisků; ta má přispět k řešení současné ekonomické situace. Materiál navrhuje zdanit mimořádné zisky v bankovním a energetickém sektoru, příp. také ve výrobě a distribuci pohonných hmot. Základem daně by měl být rozdíl mezi daňovým základem běžného roku a ziskem stanoveným jako průměr za posledních 5 zdaňovacích období; sazba daně by měla být 40 %, 50 % nebo 60 %. Materiál bude sloužit jako podklad jednání Ministerstva financí pro konkrétní podobu zákona; o dalším vývoji Vás budeme informovat.

Michaela Kozminská 
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více