28.07.2022

Správce daně a využití údajů z „Automatické kontroly vozidel“ aneb nedávný rozsudek NSS

Chtěli bychom Vás seznámit s nedávným rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“), který se zabýval využitím záznamů Policie ČR správcem daně k prokázání pohybu vozidel.

Řada podnikatelů využívá ke své ekonomické činnosti vozidlo. U toho si mohou uplatnit nárok na odpočet DPH jak ze samotného pořízení, tak např. z nákladů na PHM. Zákon v tomto směru upravuje podmínky toho, jakým způsobem odpočet daně může být uplatněn (viz náš dřívější příspěvek k základním informacím uplatnění odpočtu daně).

Daňový subjekt musí být při případné kontrole ze strany správce daně vždy schopen prokázat, že uvedený majetek použil pro deklarované účely, na základě kterých byl odpočet daně uplatněn. V tomto směru zákon konkrétní požadavky na důkazní prostředky nestanoví, nicméně nejčastějším podkladem může být kniha jízd. Údaje uvedené v knize jízd by pak vždy měly odpovídat na způsob uplatnění odpočtu daně tak, aby správce daně neměl žádné pochybnosti.

Správce daně má v této souvislosti možnost požádat Policii ČR o poskytnutí údajů shromážděných o vozidle v systému „Automatická kontrola vozidel (AKV)“, to je závěr, ke kterému nedávno došel NSS (odkaz na rozsudek naleznete zde).

Daňový subjekt podal dodatečné daňové přiznání, kde zvyšoval vyměřený nadměrný odpočet daně o odpočet daně související s pořízením vozidla. Správce daně jej vyzval, aby způsob uplatnění odpočtu daně prokázal, na což daňový subjekt reagoval poskytnutím knihy jízd. Správce daně si vyžádal od Policie ČR údaje ze systému AKV, jenž pořizuje záznamy o průjezdu vozidel. Pořízené údaje se však neshodovaly s údaji daňového subjektu dle předložené knihy jízd. Správce daně tak odpočet daně odepřel s odůvodněním, že nebyly prokázány podmínky pro jeho uplatnění, tj. pro využití v rámci ekonomické činnosti.

Daňový subjekt namítal, že Policie ČR není oprávněna shromažďovat na žádost správce daně údaje pro účely daňového řízení. NSS se však ztotožnil s argumentací správce daně a potvrdil, že Policie ČR shromažďovala informace za účelem předcházení ohrožení veřejného pořádku, a nikoliv na žádost správce daně, informace tak byly poskytnuty správci daně jako nezbytné pro správu daní.

Správci daně tak v zásadě nebrání nic v tom, aby si vyžádal údaje o pohybu vozidla od policie a v případě pochybností je porovnal s údaji a informacemi předloženými ze strany daňového subjektu. Nesrovnalosti pak mají negativní dopady jak do DPH, tak do daně z příjmů s možnými důsledky i v rovině trestněprávní.

Závěrem doplňujeme, že dle některých zdrojů je délka uschovací lhůty zpracovávaných údajů v systému AKV 3 roky od vložení údajů.

Pokud Vás zajímá k tématu více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více