28.07.2022

Paušální daň – plánované změny

V tomto příspěvku se věnujeme plánovaným změnám u paušální daně, které vychází z aktuálně schvalované novely daňových zákonů. Související Sněmovní tisk č. 254 je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně, kde 7. 7. 2022 proběhlo první čtení. Vzhledem k rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně a Senátu lze očekávat, že vládou navrhované změny budou s nejvyšší pravděpodobností uvedeny do praxe. S předstihem Vás tak chceme upozornit na novinky, které nás od roku 2023 v této oblasti pravděpodobně čekají.

Níže uvedené změny byly přijaty v návaznosti na programové prohlášení vlády, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že bude navýšen limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Na stejnou hranici se posune i možnost využití paušální daně.

Paušální daň významně snižuje administrativní náročnost vypořádání daňových povinností podnikajících fyzických osob a u části z nich umožňuje legální formou snížit své daňové zatížení. V současné době mohou tento režim použít pouze neplátci DPH, jejichž příjmy za daný rok nepřekročily 1 mil. Kč (za splnění dalších podmínek).

Účastníci systému paušální daně v roce 2022 hradí měsíčně paušální částku 5 994 Kč, která v sobě zahrnuje daň z příjmů, zdravotní a důchodové pojištění. Detailnější informace k paušálnímu režimu naleznete v našem dřívějším příspěvku.

A jaké jsou plánované změny?

Hlavní změnou bude umožnění přistoupení i pro poplatníky, jejichž roční příjmy ze samostatné činnosti jsou vyšší než 1 mil. Kč, nicméně nižší než limit 2 mil. Kč.

V návaznosti na zvýšení limitu pro vstup do režimu paušální daně budou zavedena tři pásma s různou měsíční platbou dle výše a typu příjmů (tj. jaké by poplatník uplatňoval paušální výdaje). Pro přehlednost uvádíme rozdělení pásem v tabulce níže.

Tabulka paušální da

Je zřejmé, že takto nastavené podmínky sice zpřístupní režim pro více poplatníků, na druhé straně však bude narušena jednoduchost systému. Vzhledem k velkým rozdílům měsíčních plateb u jednotlivých pásem lze předpokládat snahy poplatníků v hraničních situacích spadat do výhodnějšího pásma.

V příspěvku jsme Vás seznámili s hlavními změnami, které nás od příštího roku v souvislosti s paušální daní pravděpodobně čekají. Novela zákona však ještě neprošla celým legislativním procesem a její podoba tak nemusí být finální. Jakmile budou výše uvedené změny schválené, budeme Vás včas informovat na našem blogu. Zároveň uvedeme dle finální verze novely i ostatní informace, které by Vás mohly zajímat (např. technické požadavky na přihlašování do režimu paušální daně nebo řešení při změně pásem).

Pokud byste měli k paušálnímu režimu jakékoliv otázky, jsme Vám k dispozici. 

Tomáš Brůček 
brucek@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více