30.06.2022

Novela daně silniční již pro rok 2022

V roce 2022 doznala silniční daň poměrně podstatných změn. Nejprve došlo k odpuštění platby záloh za celý rok 2022 zveřejněním ve Finančním zpravodaji 6/2022. V červnu 2022 pak byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela č. 142/2022 Sb., která zásadním způsobem omezuje předmět silniční daně.

Zrušení povinnosti hradit zálohy na silniční daň za celý rok 2022 se týká všech poplatníků bez nutnosti podání žádosti nebo oznámení. Pokud poplatník některou ze záloh za rok 2022 zaplatil, stává se tato platba vratitelným přeplatkem, o který lze požádat.

Zásadní změny, které přináší novela zákona o silniční dani:

  • předmětem silniční daně budou nadále jen nákladní vozy kategorie N2 a N3 (nad 3,5 tuny) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4), nicméně pro některá je stanovena nulová výše daně;
  • osobní automobily tak již nejsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou užívána k podnikání;
  • u těžkých nákladních automobilů dochází k zásadnímu snížení daňové povinnosti, u tahačů a přívěsů došlo ke změně způsobu zdanění;
  • na výši daně již nemá vliv stáří vozidel.

Novela zákona se použije již pro daňové povinnosti za zdaňovací období 2022. Registrace poplatníků, která vznikla před 1. červencem 2022 zaniká k 1. lednu 2022 bez vydání rozhodnutí o zrušení registrace. Registrovaní poplatníci daně silniční tak nemusí činit žádné kroky a registrace jim bude zrušena automaticky.

Finanční správa k novele zákona o silniční dani uveřejnila shrnující informace.

V případě, že k novele silniční daně máte jakékoli doplňující otázky, neváhejte se na nás obrátit!

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více