27.05.2022

Identifikovaná osoba z pohledu DPH

Setkali jste se někdy s pojmem „identifikovaná osoba“ v souvislosti s DPH? Pokud jste podnikatel se sídlem v České republice a nejste zde doposud registrován/-a jako plátce DPH, může se stát, že Vám vznikne povinnost k registraci jako tzv. identifikované osobě.

O zákonných povinnostech, které takové osobě vznikají, Vás seznámíme v tomto příspěvku.

Kdo se stane identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobu se stane osoba povinná k dani, která přijme / uskuteční určitá přeshraniční plnění (zjednodušeně řečeno). Identifikovaná osoba je „plátcem DPH“ v tuzemsku pro taková přeshraniční plnění, pro tuzemská plnění zůstává i nadále neplátcem DPH (sledujíc obrat pro případnou registraci).

Výčet nejčastějších plnění, kvůli kterým Vám může vzniknout povinnost k registraci:

  • pořízení zboží z jiného členského státu EU od osoby povinné k dani, jehož celková hodnota překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (přeprava zboží ukončena v ČR);
  • přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od podnikatele z EU / mimo EU (např. reklamní, právní nebo IT služba);
  • pořízení zboží s instalací nebo montáží od podnikatele z EU / mimo EU (pokud je instalace / montáž provedena v ČR);
  • poskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) do jiného členského státu EU.

A jaké povinnosti pro Vás plynou?

Nejdříve je třeba myslet na to, že do 15 dnů ode dne, kdy jste se stal/-a identifikovanou osobou, musíte podat přihlášku (v elektronické formě).

Další informace:

  • dentifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně;
  • daňové přiznání podává identifikovaná osoba pouze v případě, pokud jí ve zdaňovacím období (kalendářní měsíc) vznikne povinnost přiznat daň (tj. přijala vybrané plnění), tzv. „nulová“ daňová přiznání identifikovaná osoba nepodává, a to ani v případě, pokud došlo k poskytnutí služby do jiného členského státu EU (z poskytnuté služby přiznává daň příjemce);
  • identifikovaná osoba nemá povinnost podávat kontrolní hlášení;
  • identifikovaná osoba má povinnost podávat souhrnné hlášení (v případě, kdy poskytnete službu do jiného členského státu EU – pak nastane v daném měsíci situace, že máte povinnost podat souhrnné hlášení, nicméně nemáte povinnost podat daňové přiznání).

Modelové příklady

Př. 1: Podnikatel se sídlem v ČR, který není doposud v tuzemsku registrován jako plátce DPH, nakoupil v 3/2022 zboží od německého obchodníka (fakturu obdržel začátkem následujícího měsíce), a to v celkové výši 150 000 Kč (přeprava zboží ukončena v ČR). Dne 26.5.2022 podnikatel obdržel fakturu za reklamní služby od podnikatele se sídlem v Německu (poskytnuty dne 25.5.2022); podnikatel má zároveň přijaté doklady od tuzemských dodavatelů. Jiná plnění podnikatel zatím neeviduje. Je podnikatel povinen se registrovat jako identifikovaná osoba?

Ano, podnikatel je povinen se registrovat jako identifikovaná osoba (z titulu přijetí služby), a to do 9.6.2022. Za zdaňovací období 5/2022 je povinen podat přiznání – do přiznání uvede pouze přijatou službu (odvede DPH, bez možnosti uplatnění nároku na odpočet daně); do přiznání podnikatel neuvede přijaté doklady od tuzemských dodavatelů. Z titulu pořízení zboží v uvedené výši podnikateli nevznikla registrační povinnost (plnění neuvádí do daňového přiznání).

Př. 2: Podnikatel se sídlem v ČR, který není doposud v tuzemsku registrován jako plátce DPH, přijal v měsíci 5/2022 několik daňových dokladů od tuzemských dodavatelů. Zároveň dne 25.5.2022 poskytl účetní službu podnikateli se sídlem v Německu. Jiná plnění v tomto měsíci neměl.

Podnikatel je povinen do 9.6.2022 podat přihlášku k registraci jako identifikovaná osoba. Za zdaňovací období 5/2022 není povinen podat přiznání - nevznikla mu povinnost přiznat daň, z poskytnuté služby vzniká povinnost přiznat daň příjemci; přijaté doklady od tuzemských dodavatelů do přiznání neuvádí. Podnikatel je povinen podat souhrnné hlášení za období 5/2022, kam uvede poskytnutou službu.

 

Z výše uvedeného plyne, že s identifikovanou osobou se pojí řada povinností. V tomto příspěvku jsme Vás seznámili se základními informacemi a nejčastějšími tituly pro to, kdy Vám taková povinnost může nastat. Výčet však není kompletní. Registrovat se bude muset v ČR např. i podnikatel, který v tuzemsku nemá sídlo a pořídí zboží, jehož přeprava je ukončena v ČR.

Jste jako identifikovaná osoba registrován/-a a zajímají Vás informace k tomu, za jakých podmínek je možné registraci zrušit? Na tento a případně i další doplňující dotaz rádi zodpovíme, neváhejte se na nás obrátit.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23