09.05.2022

Týká se Vás povinnost podat ohlášení v rámci Country by country reportingu?

V roce 2017 byla do české legislativy zakotvena oznamovací povinnost nadnárodním skupinám z oblasti výměny informací, tzv. „country by country reporting“. Povinnost se týká nadnárodních skupin podniků, které mají konsolidované roční výnosy přesahující 750 milionů EUR. Oznámení s vymezenými informacemi většinou podává za celou skupinu mateřská společnost.

Pokud je Vaše společnost podnikem v rámci konsolidované skupiny, která dosáhla uvedených výnosů, bude se Vás nejspíše týkat pouze tzv. ohlášení. Bližší informace k ohlášení v rámci reportingu pro Vás shrnujeme v tomto příspěvku.

Každá česká entita, která je členem nadnárodní skupiny splňující podmínky pro oznamování, je povinna podat ohlášení nejpozději do konce vykazovaného účetního období, ve kterém se stala součástí takové skupiny. V ohlášení se oznamuje, kdo je mateřskou společností podávající za skupinu oznámení s vymezenými informacemi.

Ohlášení se také podává v případě změn ohlášených údajů, a to do 15 dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Ohlášení je především nutné podat v případě, že dojde ke změně mateřské společnosti (tedy ke změně entity podávající oznámení s vymezenými informacemi). Naopak v případě, že došlo pouze ke změně v názvu mateřské společnosti a její identifikační číslo zůstává stejné, tak není třeba ohlášení podávat.

Ohlášení se podává Specializovanému finančnímu úřadu, a to prostřednictvím formuláře aplikace EPO. Při nepodání ohlášení hrozí české společnosti, která je součástí nadnárodní skupiny podléhající oznamovacím povinnostem, pokuta ve výši až 500 tis. Kč.

Pokud si nejste jisti, jestli se Vás ohlašovací povinnost týká nebo jak ji splnit, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24