30.03.2022

Krátké aktuality 3/2022

Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc březen 2022:

  • Finanční správa spustila dočasnou službu „Nahlížení na vybrané údaje“, která na dobu 9 měsíců nahrazuje původní daňovou informační schránku (DiS).

  • Vláda ČR na svém jednání dne 9. března 2022 schválila návrh zákona, který navrhuje zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). 

  • Skupina poslanců předložila návrh novely zákona o DPH, dle kterého by na dodání pohonných hmot a přímo souvisejících služeb mělo být aplikováno osvobození od DPH s nárokem na odpočet daně.

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu k programu „COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora“ a Výzvu k programu „COVID 2022 – Sektorová podpora“. Konkrétní podmínky naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

  • Ministr financí rozhodl o prominutí záloh na silniční daň splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022; prominutí se týká všech poplatníků silniční daně bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správci daně. Prominutím záloh nedochází k prominutí samotné daně. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 6/2022. Momentálně se připravuje novela samotného zákona, která by měla vést k redukci poplatníků silniční daně.

  • Ministr financí dále rozhodl o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u plátců DPH (příp. i identifikovaných osob) podnikajících v dopravě. Převažující část příjmů musí pocházet z podnikání v oblasti dopravy (daňový subjekt musí oznámit správci daně). Příslušenství daně je prominuto v případě pozdní úhrady daně za zdaňovací období únor 2022 – srpen 2022 (popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 a II. čtvrtletí 2022 u kvartálních plátců DPH) s tím, že k úhradě musí dojít do 31. 10. 2022. Rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání je nutné podat v zákonem stanovených termínech. Konkrétní podmínky jsou dostupné (mimo jiné) na webových stránkách Finanční správy.

Michaela Kozminská                                       Kristýna Klabíková
kozminska@edmutilitas.cz                              klabikova@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                            kristyna-klabikova-24 

 

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více