29.03.2022

Vláda schválila úplné zrušení EET

V rámci zmírnění dopadů opatření proti šíření koronaviru byla pozastavena povinnost elektronické evidence tržeb („EET“) pro všechna odvětví do konce roku 2022. Podnikatelé však mohli své tržby evidovat dobrovolně.

Dne 9. 3. 2022 vláda na svém jednání schválila vládní návrh na úplné zrušení zákona o evidenci tržeb. Ten by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2023. Pokud tak návrh na zrušení zákona bude schválen, k obnovení povinnosti elektronické evidence tržeb již nedojde.

Zbavením podnikatelů povinností vyplývajících z elektronické evidence tržeb bude mít za následek pokles administrativní zátěže a nákladů s EET spojených. Hlavním úkolem elektronické evidence tržeb je navíc dle rozhodnutí Ústavního soudu zaznamenávání údajů o tržbách v hotovosti, přitom v posledních letech dochází k jejich poklesu, a to i vlivem covidové pandemie.

Vládní návrh nepočítá s provozováním systému EET ani pro dobrovolně evidující podnikatele z důvodů vysokých nákladů na provoz systému.

V případě, že Vás k uvedenému zajímá více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24