13.02.2018

Přehled změn pro rok 2017

Významnou změnou je zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 na 11 000 Kč. Tato skutečnost má v daňové oblasti následující dopady:

  • Zvýšení hranice pro osvobození příjmů přijatých ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze. Nově budou osvobozeny tyto příjmy až do výše 396 000 Kč ročně (36násobek minimální mzdy).
  • Zvýšení slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) na hodnotu 11 000 Kč ročně za každé vyživované dítě.
  • Aby mohl poplatník uplatnit daňový bonus (záporná daň vzniklá v důsledku uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě), musí být součet jeho příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku a z nájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (nově tedy ve výši 66 000 Kč). Nadále platí omezení, že jestliže má poplatník příjmy pouze z nájmu, nesmí související výdaje převýšit tyto příjmy.

Další změnou je navýšení limitu u osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvků na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění od daně z příjmů. Nově jsou osvobozeny příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně (dosud byl limit 30 000 Kč). Rovněž byly zvýšeny maximální limity pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně z 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně.

Dále byla nařízením vlády stanovena průměrná mzda pro rok 2017 ve výši 28 232 Kč. Průměrná mzda ovlivňuje výši limitu pro výpočet solidárního zvýšení daně (48násobek průměrné mzdy), který nově činí 1 355 136 Kč ročně. Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné činnosti a částkou 1 355 136 Kč. Tento limit rovněž určuje hodnotu maximálního vyměřovacího základu (tzv. strop) pro účely odvodů na sociální pojištění.

V souvislosti s novou výší průměrné mzdy byly rovněž stanoveny nové výše minimálních záloh u OSVČ na sociální zabezpečení (nově 2 061 Kč) a zdravotní pojištění (nově 1 906 Kč). Prvním obdobím, na které se nová výše minimálních záloh vztahuje, je leden 2017 (záloha je splatná v únoru 2017). Upozorňujeme, že z důvodu změny legislativy došlo ke změnám čísel bankovních účtů zdravotních pojišťoven. Od února 2017 musí mít všechny zdravotní pojišťovny zřízen bankovní účet v České národní bance. Nezapomeňte tedy včas změnit nastavení svých trvalých příkazů.

Připomínáme, že od 1. března 2017 odstartuje další fáze elektronické evidence tržeb, kdy se do systému zapojí provozovatelé maloobchodů a velkoobchodů.

Další důležitou změnou účinnou od prosince 2016 je zavedení oprávnění pro správce daně vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku. Tato výzva však musí být podložena oprávněnými pochybnostmi o rozdílu v nárůstu jmění (nebo spotřeby) oproti příjmům, které jsou správci daně známy. Navíc musí být tento rozdíl vyšší než 5 milionů Kč.

Další významné novely daňové legislativy se momentálně nachází ve třetím čtení legislativního procesu na půdě Poslanecké sněmovny a očekáváme jejich schválení v průběhu ledna 2017.

O těchto změnách Vás budeme informovat.

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více