25.02.2022

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Nejen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tato povinnost se může týkat i některých zaměstnanců, rentiérů nebo i penzistů. Podání daňového přiznání může být výhodné i pro studenty, kteří měli v roce 2021 příjmy z různých brigád.

Jak je to s lhůtami pro podání daňového přiznání DPFO za rok 2021?

Na lhůty pro podání nemá vliv to, zda jste OSVČ, zaměstnanec mající příjmy i z jiné než závislé činnosti nebo osoba mající příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku.

  • Základní lhůta dle daňového řádu pro podání daňové přiznání k dani z příjmu je do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 termín připadá na 1. dubna 2022.
  • V případě podání daňového přiznání elektronicky je lhůta dle daňového řádu o jeden měsíc prodloužena, tedy do 2. května 2022.
  • Při využití služeb daňového poradce, kdy daňový poradce podá daňové přiznání na základě plné moci svou datovou schránku, je stanoven termín do 1. července 2022.

Způsoby podání

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 je možné podat:

  • v tištěné podobě, a to osobně na podatelně místě příslušného finančního úřadu nebo poštou,
  • v elektronické podobě, a to buď vlastní datovou schránkou, zplnomocněním daňového poradce jeho datovou schránkou nebo s využitím online finančního úřadu na webu www.mojedane.cz.

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24