17.02.2022

Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

Novelou zákona o účetnictví je s účinností od 1. ledna 2021 umožněno splnit povinnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně. Tento zvláštní způsob zveřejnění je možné využít již pro zveřejnění účetních závěrek za kalendářní rok 2021.

Kromě zpracování roční účetní závěrky, mají účetní jednotky ještě další zákonnou povinnost, a tou je zveřejňování dokumentů účetní závěrky. Účetní závěrku musí zveřejnit účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

Dosud se musely účetní jednotky o zveřejnění postarat samy a zaslat dokumenty určené ke zveřejnění příslušnému rejstříkovému soudu. Nově je možné požádat o zprostředkování zveřejnění dokumentů účetní závěrky správce daně. V rámci podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se k podání připojují vybrané údaje z účetní závěrky. Společnosti mohou nově k přiznání připojit přílohu „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“, ve které správci daně sdělí, jaké části účetní závěrky jsou určeny ke zveřejnění a správce daně následně zveřejnění zařídí.

Účelem této nové možnosti zveřejnění účetní závěrky by mělo být snížení administrativní zátěže a odstranění duplicity při odevzdávání stejných formulářů více orgánům veřejné správy.

Kdo může zveřejnění účetní závěrky skrze správce daně využít?

Institutu v podobě zveřejnění účetní závěrky správcem daně mohou využít pouze obchodní korporace mimo ty, které dle zvláštního právního předpisu předkládají výroční zprávu České národní bance.

Auditované společnosti, které mají účetní závěrku součástí výroční zprávy, tento způsob zveřejnění využít nemohou. Důvodem je skutečnost, že zákon o účetnictví stanoví, že předávanými dokumenty mohou být pouze účetní závěrky, nikoliv výroční zprávy.

Generální finanční ředitelství vydalo ke zvláštnímu způsobu zveřejnění účetní závěrky informaci

V případě, že máte ke zvláštnímu způsobu zveřejnění doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Kristýna Klabíková
klabikova@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24