28.01.2022

Krátké aktuality 1/2022

Vážení,

přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc leden 2022:

  • Od 1. ledna 2022 platí nová výše minimální mzdy (16 200 Kč) a průměrné mzdy (38 911 Kč); dále pro rok 2022 platí nová výše základní slevy na poplatníka (30 840 Kč) a nová výše paušální daně (5 994 Kč/měsíc). Podrobněji ZDE.

  • Ve Finančním zpravodaji č. 1/2022 byl zveřejněn Pokyn č. GFŘ-D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021. Tyto jednotné kurzy použijí poplatníci, kteří nevedou účetnictví, pro přepočet cizí měny při výpočtu daně z příjmů za rok 2021.

  • Z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů Finanční správy není nyní možné zpracovat a odeslat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 prostřednictvím aplikace elektronického podání (EPO). Dokončení aktualizace Finanční správa odhaduje na polovinu února 2022.

  • Od 1. ledna 2022 je účinná novela zákona č. 300/2008 Sb., která zavádí tzv. fikci doručení do soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky, tedy zpráv od fyzických a právnických osob, které nejsou veřejnými subjekty. Takové zprávy jsou považovány za doručené přihlášením adresáta do datové schránky, nejpozději desátým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky (nově zavedená fikce). Od uvedeného data tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla.

  • MPSV vydalo tiskovou zprávu shrnující novinky v roce 2022 v oblasti práce a sociálních věcí. Zpráva informuje mimo jiné o nové výši důchodů, nové výši platů zaměstnanců ve veřejné správě a změnách v oblasti nepojistných sociálních dávek.

  • Finanční správa upozorňuje na změny u některých identifikačních číslech pro DPH vydaných fyzickým osobám v Bulharsku. U značného počtu fyzických osob došlo v Bulharsku ke změně identifikačního čísla pro DPH. Stará identifikační čísla se ve VIES stala neplatnými s datem zrušení registrace 3. ledna 2022. Nová identifikační čísla jsou ve VIES platná s datem registrace 4. ledna 2022.

Michaela Kozminská                                       Kristýna Klabíková
kozminska@edmutilitas.cz                              klabikova@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23                            kristyna-klabikova-24