22.12.2021

Nové tiskopisy u daně z příjmů ze závislé činnosti

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila nové tiskopisy pro účely administrace zdanění příjmů ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 a 2022. Přehled nových tiskopisů naleznete níže. 

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Nový tiskopis se použije pro vyúčtování za zdaňovací období 2021. Vyúčtování je plátce povinen podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (do 1. března 2022), pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března 2022. 

  • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ZDE 
  • Pokyny k vyplnění ZDE
  • Povinná příloha k vyúčtování Počet zaměstnanců k 1.12.2021 ZDE 

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 

Nový tiskopis použijí poplatníci žádající o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021. 

  • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ZDE 

Potvrzení o zdanitelných příjmech 

Za zdaňovací období 2022 budou využívány nové tiskopisy pro potvrzení o zdanitelných příjmech. Ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance zaměstnavatel vystavuje doklad – „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění”. V případě příjmů z dohody o provedení práce bez učiněného Prohlášení s příjmem do 10 000 Kč měsíčně nebo o ostatní příjem do výše 3 500 Kč, vystaví „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů”. 

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 ZDE 
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 ZDE 

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021 

Za zdaňovací období 2021 je nutné s ohledem na zrušení superhrubé mzdy také použít nový tiskopis ZDE. 

Další nové tiskopisy 

  • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechZDE 
  • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh ZDE 
Tyto tiskopisy se použijí v průběhu roku 2022. Stávající vzory č. 11 nelze v roce 2022 používat. 
 
Kristýna Klabíková 
klabikova@edmutilitas.cz 
 
kristyna-klabikova-24
Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více