20.12.2021

Kompenzační bonus je zpět, budete na něj mít nárok?

Dne 15. prosince 2021 došlo ke schválení zákona o kompenzačním bonusu ze strany Senátu, a to v podobě navržené Poslaneckou sněmovnou. Zákon tak už jen čeká na podpis prezidenta ČR a vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Aktualizace ke dni 22. 12. 2021 – zákon o kompenzačním bonusu byl dne 21. prosince 2021 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů;

Aktualizace ke dni 7. 1. 2022 – zákon o kompenzačním bonusu byl dne 23. prosince 2021 publikován ve Sbírce zákonů, dne 24. prosince 2021 nabyl účinnosti.

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila doporučení k podání, které by mělo být učiněno nejdříve od 1. ledna 2022.

Kdo bude mít nárok na kompenzační bonus?

Na kompenzační bonus budou mít nárok, stejně jako na jaře, osoby samostatně výdělečně činné, společníci s.r.o. a osoby pracující na základě DPP / DPČ, a to při splnění definovaných podmínek.

Opětovně se bude muset jednat o významně dotčenou činnost

Pokud budete chtít o kompenzační bonus požádat, činnost, která je předmětem kompenzačního bonusu, bude muset být tzv. „významně dotčena“. V případě:

  • OSVČ bude činnost významně dotčena v případě poklesu obratu podnikatele alespoň o 30 %;
  • společníka s.r.o. se bude významně dotčená činnost posuzovat ve vztahu k s.r.o. (pokles obratu s.r.o. alespoň o 30 %);
  • osob pracujících na základě DPP / DPČ se bude posuzovat významně dotčená činnost u zaměstnavatele (pokles obratu alespoň o 30 %), z důvodu čehož nemohly dotčené osoby pro takového zaměstnavatele pracovat.

Pokles obratu bude muset být v příčinné souvislosti s pandemickými opatřeními nebo nemožností vykonávat činnost z důvodu péče o dítě (karanténa, izolace nebo nemoc COVID-19). Navíc z významně dotčené činnosti bude muset pramenit více než 50 % příjmů.

Pro účely poklesu obratu se budou porovnávat tržby za srovnávané období (celý měsíc spadající do období, za který je možné o kompenzační bonus žádat) a období srovnávací (3 po sobě jdoucích kalendářní měsíce v období 1.  června 2021 – 31. října 2021, popř. v období od 1. listopadu 2019 – 31. března 2020 (pro sezónní podnikatele).

Pokles obratu nebude sledován jako podmínka v případě, kdy je podnikateli (OSVČ / společník s.r.o.) nařízena karanténa nebo izolace, v takovém případě bude činnost automaticky považována za významně dotčenou. To nebude platit v případě osob pracujících na základě DPP / DPČ.

Změní se výše kompenzačního bonusu?

Výše kompenzačního bonusu bude činit 1 000 Kč za každý den bonusového období (v případě nařízené karantény nebo izolace nařízené podnikateli se jeho výše snižuje na 500 Kč za každý den jejího trvání), kompenzační bonus však nemůže být vyšší, než je propad relevantních příjmů.

Pro osoby pracující na základě DPP / DPČ pak bude částka činit 500 Kč za každý den bonusového období.

Bonusové období je stanoveno na období od 22.  listopadu 2021 do 31. prosinec 2021 (tzv. „první bonusové období“) a období od 1.  ledna 2022 do 31. ledna 2022 (tzv. „druhé bonusové období“). Vláda bude moci následně stanovit další měsíční bonusová období až do konce roku 2022. 

Kombinace kompenzačního bonusu s dalšími programy

Dle předloženého zákona bude zachována možnost souběhu čerpání kompenzačního bonusu s programem Antivirus. Kompenzační bonus však nebude možné kombinovat s programem COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady (více informací k těmto programům zde).

V případě, že máte k danému tématu dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Tomáš Brůček                                  Michaela Kozminská
brucek@edmutilitas.cz                      kozminska@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20                   michaela-kozminska-23