17.12.2021

Dotační „COVID“ programy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu

Dne 22. listopadu 2021 vláda na svém jednání schválila záměry Ministerstva průmyslu a obchodu k opětovné realizaci programu COVID – Nepokryté náklady a programu COVID – 2021. Oficiální výzvy nebyly prozatím vyhlášeny. Už teď je ale jasné, že základní podmínkou pro získání dotace bude jako v předchozích výzvách propad obratu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách zveřejnilo „avízo“ k jednolitým výzvám, kde jsou uvedeny základní informace. Oficiální „Výzvy“ se očekávají začátkem příštího roku.

Program COVID – 2021

Základní podmínkou programu je propad obratu alespoň o 30 % (tj. propad výnosů z vlastního výkonu a zboží). Rozhodným obdobím, na které program cílí, je období 1. listopadu 2021 – 31. prosince 2021. Splnění podmínky propadu obratu se bude posuzovat porovnáním srovnávaného období (1. listopadu 2021 – 31.  prosince 2021) a období srovnávacího (stejné období roku 2019).

Cílem programu je podpora podnikatelů zasažených dopady souvisejícími s šířením nákazy COVID-19 tak, aby nemusely ukončit svou podnikatelskou činnost. Dotace tak cílí na pokrytí provozních nákladů, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, režijní náklady atd.

Žadatelé (fyzická či právnická podnikající osoba) budou moci získat dotaci ve výši 300 Kč za den a každého zaměstnance. Pokud podnikateli poklesne obrat o více než 50 %, bude moci žádat o dotaci ve výši 500 Kč za den a každého zaměstnance. Počet zaměstnanců bude vyjádřen jako ekvivalent plných pracovních úvazků (tzv. „FTE“).

Shrnující (základní) informace naleznete na těchto webových stránkách.

Program COVID – Nepokryté náklady

Stejně jako v předchozím programu bude základní podmínkou propad obratu alespoň o 30 %. Rozhodným obdobím, na které program cílí, je období 1. listopadu 2021 – 31. prosince 2021. Propad obratu bude sledován za rozhodné období v porovnání s obdobím srovnávacím (stejně období roku 2019, popř. roku 2018).

Kromě poklesu obratu bude v tomto případě podmínkou i vykázání ztráty, tj. program cílí na kompenzaci části ztráty, tedy výnosy nepokrytých nákladů. Výsledek hospodaření se bude prokazovat na základě upraveného výkazu zisku a ztrát za rozhodné období.

V rámci programu budou moci žadatelé (fyzická či právnická podnikající osoba) získat podporu ve výši 40 % nepokrytých nákladů. Pokud příjemci poklesne obrat o více než 50 %, bude možné získat dotaci do výše 70 % nepokrytých nákladů. Maximální výše je limitována částkou 30 mil. Kč na jednoho žadatele.

Výzva cílí i na tzv. mikropodniky, tj. podniky s max. 10 zaměstnanci a obratem do 2 mil. EUR. U takových podniků bude možné žádat o dotaci až do výše 90 % nepokrytých nákladů. To bude možné za podmínky, kdy dojde k poklesu obratu alespoň o 80 %.

Shrnující (základní) informace naleznete na těchto webových stránkách.

Dotační programy nebude možné vzájemně kombinovat, zároveň nebude možný jejich souběh s kompenzačním bonusem.

Jakmile dojde k vyhlášení programů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, budeme Vás informovat.

V případě, že máte k danému tématu dotazy, neváhejte se na náš obrátit.

Tomáš Brůček                                     Michaela Kozminská
brucek@edmutilitas.cz                        kozminska@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20                michaela-kozminska-23