06.12.2021

Intrastat – změny od 1. ledna 2022

V souvislosti s novým nařízením vlády č. 333/2021 Sb., které je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady, dochází od 1. ledna 2022 ke změnám v hlášení Intrastat.

Intrastat představuje systém pro sběr statistických údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost zpracovávat a odesílat data skrze Intrastat vzniká jen osobám registrovaným v České republice k DPH za podmínky, že přijaly zboží z jiného členského státu EU nebo odeslaly zboží do jiného členského státu EU v hodnotě přesahující 12 000 000 Kč. Hranice pro vykazování se sleduje samostatně pro každý směr (pořízení zboží / dodání zboží), povinnost tak vzniká samostatně, popř. za oba směry. Při překročení prahu pro vykazování je nutné podávat hlášení na měsíční bázi (uvádí se např. kód zboží dle celní nomenklatury, stát odeslání a původu zboží, fakturovaná hodnota nebo vlastní hmotnost zboží).

Změny od 1. ledna 2022

Prahy pro vykazování zůstávají beze změny, a to ve výši 12 000 000 Kč pro oba směry. Směr přijetí (tedy pořízení zboží z jiného členského státu) bude nově „dovoz zboží z jiného členského státu EU“, směr odeslání (tedy dodání zboží do jiného členského státu EU) bude nově „vývoz zboží do jiného členského státu EU“).

Větší než pouze formální změnou ve formě změny názvu, je zavedení institutu zjednodušeného vykazování.

Zjednodušené vykazování umožní za splnění určitých podmínek podat hlášení pouze jednou ročně (na rozdíl od současné povinnosti vykazování na měsíční bázi), a to bez uvedení podrobných údajů. Podmínkou pro použití zjednodušeného vykazování je nepřekročení prahu 20 000 000 Kč (pro každý směr se posuzuje zvlášť). Navíc zjednodušené vykazování platí pouze pro zboží, které není uvedeno ve „Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování“.

Jednotkám, u kterých se roční objem vyvezeného a/nebo dovezeného zboží bude pohybovat mezi 12 000 000 Kč – 20 000 000 Kč, se tak velmi sníží administrativní náročnost spojená s vykazováním.

Jednotky, které uvedenou hranici pro zjednodušené vykazování překročí, budou vykazovat měsíčně jako doposud. Od 1. ledna 2022 pak ještě budou muset počítat s tím, že ve směru odeslání (tedy nově vývozu zboží do jiného členského státu EU) se rozšíří okruh údajů, které je nutné ve výkazech uvádět.

Kromě výše zmíněného dojde ke změně limitu malých zásilek (ze současných 200 EUR na 400 EUR), ke změně kódů povahy transakcí nebo k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Změn nás tak čeká v souvislosti s Intrastatem poměrně dost, přehled těch nejdůležitějších je k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu, stejně jako již nově vypracovaná příručka k Intrastatu pro rok 2022.

V případě, že máte povinnost vykazovat v systému Intrastat a nevíte si se změnami rady, neváhejte se na nás obrátit.

Kristýna Klabíková                        Michaela Kozminská
klabikova@edmutilitas.cz              kozminska@edmutilitas.cz

kristyna-klabikova-24              michaela-kozminska-23