19.11.2021

Vybrané změny od roku 2022 s dopady do daně z příjmů fyzických osob

Vážení,

aktuální kalendářní rok se blíží svému konci, vláda tak schválila novou výši minimální a zaručené mzdy. V nové výši budou platné od 1. ledna 2022, od uvedeného data také bude platit nová výše průměrné mzdy.

V dnešním příspěvku naleznete vybrané informace ke změnám v dané oblasti, která je zaměřena na dopady do oblasti daně z příjmů fyzických osob. Zcela jistě Vás bude zajímat i změna v paušální dani a souvisejících odvodů nebo změna základní slevy na poplatníka.

Minimální mzda 

Od 1. ledna 2022 je minimální mzda zvýšena na 16 200 Kč (ze současných 15 200 Kč). Tato změna má vliv zejména na níže uvedené oblasti daně z příjmů fyzických osob (pokud není uvedeno jinak, změny mají účinný dopad do zdaňovacího období roku 2022):

  • pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) – zvýšením minimální mzdy dojde k nárůstu pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, které pro rok 2022 činí 2  187  Kč (2 052 v roce 2021); toto navýšení je třeba reflektovat již při platbách pojistného za měsíc leden 2022 a následující;
  • sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) – sleva na dani v podobě školkovného odráží výši minimální mzdy, za rok 2022 tak bude možné využít slevu maximálně do výše 16 200 Kč za jedno dítě;
  • možnost uplatnění daňového bonusu – pro uplatnění daňového bonusu je třeba dosáhnout výše příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy za rok 2022 částky 97 200 Kč;
  • osvobození důchodů a penzí – pravidelně vyplácené důchody a penze jsou osvobozeny od daně z příjmů do výše 36násobku minimální mzdy, za rok 2022 tak činí limit 583 200 Kč; příjmy nad tuto hranici osvobozeny nejsou;
  • zaručená mzda – společně s růstem minimální mzdy došlo k navýšení zaručených mezd. Tyto představují nejnižší odměnu za práci, kterou mohou zaměstnanci dle stupně odbornosti, náročnosti a namáhavosti práce dosáhnout. Plný rozpis ohodnocení jednotlivých stupňů včetně jejich obecné charakteristiky lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Průměrná mzda

Pro účely důchodového pojištění je průměrná mzda určována na základě statistických veličin; pro rok 2022 je stanovena ve výši 38 911 Kč (35 441 Kč v roce 2021). Na tuto částku jsou navázány následující výpočty (pokud není uvedeno jinak, změny mají účinný dopad do zdaňovacího období roku 2022):

  • minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ – vlivem navýšení průměrné mzdy stoupne výše minimálních záloh na veřejné zdravotní pojištění pro OSVČ, pro které představuje podnikání jejich hlavní činnost. Nová výše minimální zálohy činí 2 627 Kč (2 393 Kč v roce 2021), toto navýšení je třeba reflektovat již při platbách pojistného za měsíc leden 2022;
  • minimální výše zálohy na sociální (důchodové) pojištění OSVČ – minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění činí pro hlavní činnost OSVČ 2 841 Kč (2 588 Kč v roce 2021), pro vedlejší činnost 1 137 Kč (1 036 Kč v roce 2021). Nová minimální výše zálohy bude aplikována až od měsíce následujícího po podání přehledů OSVČ (resp. měsíce, kdy měl být přehled podán);
  • rozhodná částka pro vedlejší činnost – posouvá se rovněž rozhodná částka pro povinnou účast na sociálním pojištění pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost; pokud tato OSVČ překročí rozhodnou částku 93 387 Kč (85 058 Kč pro rok 2021), bude muset za daný rok hradit sociální pojistné;
  • maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění – průměrnou mzdou je dále ovlivněn maximální vyměřovací základ, který představuje jednak limit pro sociální pojištění (z příjmů nad tento limit není hrazeno sociální pojištění), a rovněž hranici pro aplikaci sazby daně z příjmů fyzických osob. Maximální vyměřovací základ je stanoven jako 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2022 tedy činí 1 867 728 Kč (1 701 168 Kč v roce 2021).
  • paušální daň – výše průměrné mzdy ovlivňuje výši minimálních vyměřovacích základů sociálního pojistného a ty ovlivňují výši částky paušální daně (viz níže).

Paušální daň

Od 1. ledna 2021 mohou poplatníci daně z příjmů s příjmy ze samostatné činnosti vyřídit platby na daň z příjmů a sociální pojištění jedinou platbou v rámci režimu paušální daně (podrobnější informace ZDE).

Měsíčně placená částka paušální daně obsahuje zálohu na daň z příjmů, pojistné na zdravotní pojištění a zálohu na pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Výše této jediné platby činila v roce 2021 částku 5 469 Kč. Finanční správa již zveřejnila částku paušální daně pro rok 2022 ve výši 5 994 Kč za měsíc.

Upozorňujeme, že pro rok 2022 se lze do režimu paušální daně přihlásit nejpozději do 10. ledna 2022.

Základní sleva na poplatníka

Pozitivní změnou pro poplatníky bude opětovné zvýšení základní slevy na poplatníka na 30 840 Kč. V roce 2021 tato sleva činila 27 840 Kč a v roce 2020 to byla částka 24 840 Kč.

V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na autory tohoto článku.

Michaela Kozminská                                       Kristýna Klabíková
kozminska@edmutilitas.cz                              klabikova@edmutilitas.cz

Michaela Kozminská blog                                        Tax Kristýna Balíková blog 

 

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více