09.12.2021

COVID opatření – podpora udržení zaměstnanosti

Vážení, přinášíme Vám aktuální informace ke „COVID programům“ v pracovní oblasti. Program Antivirus Vláda na svém jednání dne 29. listopadu 2021 prodloužila režim A, zároveň znovu aktivovala režim B.
Číst více
06.12.2021

Intrastat – změny od 1. ledna 2022

V souvislosti s novým nařízením vlády č. 333/2021 Sb., které je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady, dochází od 1. ledna 2022 ke změnám v hlášení Intrastat.
Číst více
26.11.2021

Jak probíhá daňová kontrola?

Daňová kontrola je kontrolní postup správce daně, prostřednictvím kterého je prověřován základ daně a ostatní okolnosti rozhodné pro stanovení daně.
Číst více
19.11.2021

Vybrané změny od roku 2022 s dopady do daně z příjmů fyzických osob

Vážení, aktuální kalendářní rok se blíží svému konci, vláda tak schválila novou výši minimální a zaručené mzdy. V nové výši budou platné od 1. ledna 2022, od uvedeného data také bude platit nová výše průměrné mzdy. V dnešním příspěvku naleznete vybrané informace ke změnám v dané oblasti, která je zaměřena na dopady do oblasti daně z příjmů fyzických osob.
Číst více
16.11.2021

Prominutí DPH při dodání respirátorů do konce roku 2021

V předchozích článcích jsme Vás informovali o opětovném prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů a filtračních masek splňující stanovené parametry. Prominutí DPH platí i nadále, dle nejnovějšího rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 je za stejných podmínek prodlouženo do 31. 12. 2021.
Číst více
11.11.2021

Zvýšení limitu pro účely registrace k DPH

Česká republika bude usilovat u Evropské komise o zvýšení limitu pro účely registrace k DPH na 2 mil. Kč. Dle současné legislativy platí hranice pro registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč. Plátcem DPH se stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která překročí uvedený obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců (pokud nelze využít výjimky, tou je např. uskutečňování pouze nájmu nemovité věci trvajícího více než 48 hodin jako plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně).
Číst více
27.10.2021

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Z důvodu vysokého nárůstu cen energií v posledních měsících rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny a plynu. Momentálně platí sazba DPH ve výši 21 %. K plnému osvobození dodávek od DPH je třeba souhlasu Evropské komise, prozatím tak přichází ministerstvo s prominutím daně na poslední dva měsíce letošního roku. V příspěvku Vám přiblížíme základní informace k aplikaci tohoto prominutí dle toho, jak jsou publikovány ve Finančním zpravodaji (číslo 34/2021) a v Informaci Generálního finančního ředitelství k promíjení daně z přidané hodnoty u dodání elektřiny nebo plynu a v Informaci k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH.
Číst více
14.10.2021

Airbnb jako nájem, nebo ubytovací služba?

Pronajímáte prostory skrze internetový portál, jako je např. Airbnb? Poté byste měli zpozornět, jelikož příjmy z takové činnosti jsou obvykle považovány za příjmy ze samostatné činnosti, a nikoliv za příjmy z nájmu.
Číst více
04.10.2021

Novela DPH nabyla účinnosti 1. 10. 2021

Dne 1. 10. 2021 nabyl účinnosti novelizující zákon o DPH, o které jsme Vás informovali v těchto článcích: Novela zákona o DPH – 1. část, Novela zákona o DPH – 2. část.
Číst více
07.09.2021

Podmínky uplatnění ručení za neodvedené DPH

V rámci boje proti daňovým únikům byla zavedena řada legislativních opatření, která mají ztrátám na daňových výnosech předcházet. Jedním z takových opatření je koncept ručení příjemce zdanitelného plnění za neodvedenou daň.
Číst více