17.02.2022

Zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

Novelou zákona o účetnictví je s účinností od 1. ledna 2021 umožněno splnit povinnost zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně. Tento zvláštní způsob zveřejnění je možné využít již pro zveřejnění účetních závěrek za kalendářní rok 2021.
Číst více
11.02.2022

Změny sazeb DPH u zdravotnických prostředků

S počátkem roku 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato novelizace ovlivnila přílohu č. 3 zákona o DPH vymezující zboží podléhající první snížené sazbě, a to konkrétně u zdravotnických prostředků. Úpravě sazeb podléhají zdravotnické prostředky s kódy celní nomenklatury 01-96 určené pro výlučnou osobní potřebu k léčbě nebo ke zmírnění důsledků nemocných. Od 1. ledna 2022 podléhají první snížené sazbě DPH zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které lze zařadit do úhradových skupin v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 nebo do přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Výjimku představují tzv. „nekategorizované zdravotnické prostředky“, vata buničitá nebo náplast (s výjimkou náplasti hypoalergenní).
Číst více
28.01.2022

Krátké aktuality 1/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc leden 2022: Od 1. ledna 2022 platí nová výše minimální mzdy (16 200 Kč) a průměrné mzdy (38 911 Kč); dále pro rok 2022 platí nová výše základní slevy na poplatníka (30 840 Kč) a nová výše paušální daně (5 994 Kč/měsíc).
Číst více
28.01.2022

Ukončení provozu DIS a přechod na DIS+

Přístup do původních daňových informačních schránek bude ukončen dne 28. února 2022. Finanční správa proto doporučuje všem uživatelům přejít na nový portál MOJE daně. O spuštění portálu MOJE daně (MOderní a JEdnoduché) jsem Vás již informovali v v tomto článku. Na portál je možné se dostat přes doménu mojedane.cz. První ikonka – „Online finanční úřad“, představuje rozšíření nynější daňové informační schránky, označované jako DIS+. Od 1. března 2022 již nebudou původní DIS dostupné, uživatelé se k nim nebudou moci přihlásit a nastavené přístupy nebudou do DIS+ automaticky přeneseny.
Číst více
20.01.2022

Uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně

Víte, za jaká období si můžete uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně? Máte ponětí o tom, že je možné daňovou ztrátu uplatnit zpětně, a to ještě před jejím pravomocným stanovením?
Číst více
17.01.2022

Změny u prominutí DPH na vybraná plnění v roce 2022

V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o prodloužení prominutí daně z přidané hodnoty u dodání respirátorů a filtračních masek.
Číst více
11.01.2022

Režim B z programu Antivirus byl pozastaven

V prosinci minulého roku jsme Vás v tomto příspěvku informovali o tom, že byl opětovně aktivován režim B z programu Antivirus. Ten měl být dle původního rozhodnutí vlády v platnosti do konce února 2022 (od 1. listopadu 2021).  Uvedený režim, který měl pomoci firmám zasažených dopady COVID-19 (např. činnost firmy omezena z důvodu absence významné části zaměstnanců, snížená poptávka po výstupech firmy), je s platností od 1. ledna 2022 pozastaven. Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí taková skutečnost souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení režimu a posoudit jeho efektivitu.  Příspěvek v režimu B za měsíc listopad a prosinec 2021 tímto není ovlivněn. Příspěvek v režimu A pro případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa či izolace z důvodu nemoci COVID-19, zůstává v platnosti do 28. února 2022.  V případě, že máte k danému tématu doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit.  Michaela Kozminskákozminska@edmutilitas.cz
Číst více
22.12.2021

Nové tiskopisy u daně z příjmů ze závislé činnosti

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila nové tiskopisy pro účely administrace zdanění příjmů ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 a 2022. Přehled nových tiskopisů naleznete níže.  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  Nový tiskopis se použije pro vyúčtování za zdaňovací období 2021. Vyúčtování je plátce povinen podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (do 1. března 2022), pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března 2022.  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ZDE  Pokyny k vyplnění ZDE Povinná příloha k vyúčtování Počet zaměstnanců k 1.12.2021 ZDE  Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění  Nový tiskopis použijí poplatníci žádající o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.  Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ZDE  Potvrzení o zdanitelných příjmech  Za zdaňovací období 2022 budou využívány nové tiskopisy pro potvrzení o zdanitelných příjmech.
Číst více
20.12.2021

Kompenzační bonus je zpět, budete na něj mít nárok?

Dne 15. prosince 2021 došlo ke schválení zákona o kompenzačním bonusu ze strany Senátu, a to v podobě navržené Poslaneckou sněmovnou. Zákon tak už jen čeká na podpis prezidenta ČR a vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Číst více
17.12.2021

Dotační „COVID“ programy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu

Dne 22. listopadu 2021 vláda na svém jednání schválila záměry Ministerstva průmyslu a obchodu k opětovné realizaci programu COVID – Nepokryté náklady a programu COVID – 2021. Oficiální výzvy nebyly prozatím vyhlášeny.
Číst více