06.08.2021

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě

Od 28. července 2021 je účinná novela zákona o daních z příjmů, která pro zdaňovací období 2021 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě.
Číst více
20.04.2021

Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 k daním z příjmů

S novelou daňového řádu (o které jsme Vás informovali (v tomto článku), která prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání v elektronické formě, a dále s rozhodnutím ministryně financí o prominutí sankcí při pozdějším podání, se situace ohledně lhůt pro podání daňových přiznání stala poněkud nepřehlednou. V dnešním příspěvku Vám přinášíme přehled, ve kterém naleznete souhrnné informace k termínům pro podání daňového přiznání spolu s platbou daně. Informace jsou platné jak pro fyzické, tak právnické osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.    Způsob podání přiznání  Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu  Do kdy lze nejpozději podat přiznání a zaplatit daň bez sankcí  Standardní podání  1. 4. 2021  3. 5. 2021*  Elektronické podání  3. 5. 2021  1. 6. 2021**  Podání daňovým poradcem  1. 7. 2021  1. 7. 2021  Povinný audit účetní závěrky  1. 7. 2021  1. 7. 2021    Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně podle daňového řádu (uvedená ve druhém sloupci tabulky) je stále platná.
Číst více
13.01.2021

Brexit – dopady do zdanění příjmů 

Od 1. 1. 2021 už netvoří Spojené království součást jednotného trhu ani celní unie.
Číst více
23.12.2020

Změny v zákoně o daních z příjmů

O zrušení superhrubé mzdy, tolik v médiích diskutované, jste zcela jistě slyšeli.
Číst více
23.11.2020

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ – VYPLATÍ SE VÁM?

Paušální daň pro OSVČ – aktuální téma pro živnostníky a podnikatele. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny spolu s daňovým přiznáním podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, to vše separátně, v odlišných zákonných termínech (stejně jako související platby).   Současná zákonná úprava zákona o daních z příjmů umožňuje využití institutu paušální daně.
Číst více
15.06.2020

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19.  Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud Vaše daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a zároveň je Vaším příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad, plošné prominutí se na Vás nevztahuje.
Číst více
15.06.2020

Novela zákona o daních z příjmů

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci.
Číst více
07.02.2020

Daňové aspekty vybraných změn s důrazem na minimální a průměrnou mzdu od 2020

Vážení, přinášíme ucelený přehled změn účinných od 1. 1. 2020 s uvedenými dopady zejména na daň z příjmů fyzických osob.
Číst více
09.10.2019

Vláda chystá paušální daň pro malé živnostníky. Platit by měli zhruba 5500 korun měsíčně

Živnostníci s obratem do jednoho milionu korun by mohli v roce 2021 platit pouze jednu paušální daň ve výši zhruba 5500 korun měsíčně.
Číst více
13.02.2018

Změny v daních z příjmů fyzických osob

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn pro rok 2018 v souvislosti se schválenou novelou daňových zákonů.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více