07.04.2020

Nové podmínky pro vyplácení kompenzačního bonusu a ošetřovného pro OSVČ

1. Kompenzace příjmů - update V minulém příspěvku jsme Vás informovali o připravovaném vládním záměru vyplatit osobám samostatně výdělečně činným jednorázovou kompenzaci v nominální výši 25 000 Kč, jehož cílem je alespoň částečné zmírnění negativních ekonomických dopadů u podnikatelů postižených vyhlášením nouzového stavu. Kritéria pro vyplacení tohoto kompenzačního bonusu byla v původním návrhu zákona nastavena tak, že řada podnikatelů, kteří byli prokazatelně významně zasaženi aktuální krizí, na příspěvek nedosáhla. Na základě tlaku ze strany laické i odborné veřejnosti připravilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Komorou daňových poradců nový text návrhu zákona, ve kterém byly použity významně mírnější podmínky pro vyplacení kompenzace.
Číst více
01.04.2020

Programy a finanční podpora pro OSVČ

Vážení, přinášíme Vám aktuální informace k programům a finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ"), a to konkrétně ke kompenzačnímu bonusu a dotaci na ošetřovné.
Číst více
27.03.2020

Covid-19 – nová vládní opatření

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku Vás chceme informovat o nových daňových opatřeních přijatých v souvislosti s aktuálně probíhajícím nouzovým stavem.  Vzhledem k tomu, že aktuální situace v oblasti schvalování daňových změn je velmi hektická a v médiích je zveřejňováno velké množství informací, jsme připraveni Vám v případě nejasností pomoci. Neváhejte se na nás prosím obrátit.   Doporučujeme sledovat i oficiální web finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav  Navazujeme na náš předchozí příspěvek k tzv. liberačnímu balíčku, kde jsme se věnovali zejména možnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň bez sankce až k 1. 7. 2020.  V souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu ministryně financí rozhodla o prominutí některých plateb a sankcí. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 vydaném Ministerstvem financí dne 24. 3. 2020.   Shrnutí nejdůležitějších realizovaných opatření uvádíme níže:  1.
Číst více
18.03.2020

Opatření liberačního daňového balíčku

Dne 15. 3. 2020 došlo vládou České republiky ke schválení tzv. liberačního daňového balíčku. Vláda tímto krokem reaguje na současný vývoj a chce tak ekonomickým subjektům pomoci překlenout tuto nelehkou situaci. Zároveň s tímto finanční správa na svém webu publikovala průvodce pro daňové poplatníky v období současného nouzového stavu a dotazy a odpovědi k příslušným opatřením  Opatření liberačního daňového balíčku týkající se všech daňových subjektů (fyzické a právnické osoby):  Podání daňového přiznání k dani z příjmů Vláda stanovila plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 1. července 2020.
Číst více