28.04.2022

Snížení spotřební daně z nafty a benzínu

V legislativním procesu se nachází novela zákona o spotřebních daních, na základě které by mělo dojít k dočasnému snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,5 Kč na litr.
Číst více
25.04.2022

Pokuty související s kontrolním hlášením

Plátci DPH mají stanovenou povinnost jednou za měsíc či čtvrtletí podat kontrolní hlášení (mimo jiné). Termín pro jeho podání je do 25. dne po skončení kalendářního měsíce (platí pro právnické osoby, a pro fyzické osoby se zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc), popř. do 25. dne po skončení kalendářního čtvrtletí (pro fyzické osoby se zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí). V případě, kdy plátce DPH zjistí chybu v již podaném kontrolním hlášení, je povinen do 5 pracovních dnů podat následné kontrolní hlášení.
Číst více
30.03.2022

Krátké aktuality 3/2022

Vážení, přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc březen 2022: Finanční správa spustila dočasnou službu „Nahlížení na vybrané údaje“, která na dobu 9 měsíců nahrazuje původní daňovou informační schránku (DiS). Vláda ČR na svém jednání dne 9. března 2022 schválila návrh zákona, který navrhuje zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET).  Skupina poslanců předložila návrh novely zákona o DPH, dle kterého by na dodání pohonných hmot a přímo souvisejících služeb mělo být aplikováno osvobození od DPH s nárokem na odpočet daně.
Číst více
30.03.2022

Daňové dopady do DPH u poskytnutých darů na podporu Ukrajiny

Vážení čtenáři,  v předchozím příspěvku jsme Vás seznámili s daňovými dopady poskytnutých darů na Ukrajinu z hlediska daně z příjmů; v tomto článku se zaměříme na oblast daně z přidané hodnoty („DPH“). Pro účely DPH lze odlišit tři situace související s poskytnutými dary na Ukrajinu. Všechny tři situace předpokládají plnění uskutečněné plátcem DPH: prodej zboží v tuzemsku dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární činnosti poskytne na Ukrajinu; poskytnutí hmotného daru; poskytnutí finančního daru. První varianta – prodej zboží dobročinné organizaci Prodej zboží plátcem DPH (s místem plnění v tuzemsku, tj. uskutečněný v České republice) humanitární či dobročinné organizaci, která toto zboží v rámci své činnosti odešle či jinak přepraví na Ukrajinu, je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet daně. Plátce DPH má zachován nárok na odpočet daně u dodání tohoto zboží, zároveň na výstupu není uvedeno DPH. Taková transakce tak pro plátce DPH nemá žádné negativní důsledky.
Číst více
29.03.2022

Vláda schválila úplné zrušení EET

V rámci zmírnění dopadů opatření proti šíření koronaviru byla pozastavena povinnost elektronické evidence tržeb („EET“) pro všechna odvětví do konce roku 2022.
Číst více
23.03.2022

Poskytnuté dary na podporu Ukrajiny – plánované změny

V tomto krátkém příspěvku Vás chceme informovat o iniciativě české vlády oznámené na začátku března v souvislosti s poskytováním darů na podporu Ukrajiny.   Obecně platí, že poskytnuté dary jsou daňově neuznatelným nákladem.
Číst více
21.03.2022

Dočasná služba nahrazující původní daňovou informační schránku (DiS)

Dne 28. února 2022 byl ukončen provoz daňové informační schránky (známé jako DiS), která umožňovala daňovým subjektům a jejich zástupcům přístup k vybraným informacím z osobních daňových účtů. Uživatelé nově naleznou údaje v modernizované verzi DiS+.
Číst více
28.02.2022

Krátké aktuality 2/2022

Vážení,přinášíme Vám krátké aktuality za měsíc únor 2022: Formulář daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je již dostupný v aplikaci „EPO“ a na portálu Moje daně (DIS+), informace zveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách. Vláda ČR schválila programy na podporu podnikatelů, na které dopadla na konci minulého roku vládní protiepidemická opatření.
Číst více
25.02.2022

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Nejen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tato povinnost se může týkat i některých zaměstnanců, rentiérů nebo i penzistů. Podání daňového přiznání může být výhodné i pro studenty, kteří měli v roce 2021 příjmy z různých brigád.
Číst více
21.02.2022

Konec zasílání inventur pohledávek od ČSSZ

Na konci ledna 2022 spustila Česká správa sociálního zabezpečení novou online službu „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. Česká správa sociálního zabezpečení již nebude rozesílat tzv. inventury pohledávek. Všechny informace k uhrazeným zálohám na důchodové pojištění OSVČ nově získá pouze online.
Číst více