23.11.2020

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ – VYPLATÍ SE VÁM?

Paušální daň pro OSVČ – aktuální téma pro živnostníky a podnikatele. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny spolu s daňovým přiznáním podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, to vše separátně, v odlišných zákonných termínech (stejně jako související platby).   Současná zákonná úprava zákona o daních z příjmů umožňuje využití institutu paušální daně.
Číst více
15.06.2020

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19.  Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud Vaše daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a zároveň je Vaším příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad, plošné prominutí se na Vás nevztahuje.
Číst více
15.06.2020

Novela zákona o daních z příjmů

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci. Součástí balíčku je, mimo jiné, i novela zákona o daních z příjmů.   Od nabytí účinnosti daňového balíčku bude, mimo jiné, možné uplatnit daňovou ztrátu nejenom po dobu následujících pěti zdaňovacích obdobích, ale dojde k ukotvení možnosti tuto ztrátu uplatnit i zpětně.
Číst více
07.02.2020

Daňové aspekty vybraných změn s důrazem na minimální a průměrnou mzdu od 2020

Vážení, přinášíme ucelený přehled změn účinných od 1. 1. 2020 s uvedenými dopady zejména na daň z příjmů fyzických osob. Příspěvek je zaměřen zejména na vliv zvýšení minimální a průměrné mzdy. Dále je krátce pojednáno o navýšení rodičovského příspěvku a zmíněny jsou rovněž výdajové paušály a navýšení zahraničního stravného. Minimální mzda Od 1. 1. 2020 byla zvýšena minimální mzda na 14 600 Kč (pro rok 2019 – 13 350 Kč).
Číst více
09.10.2019

Vláda chystá paušální daň pro malé živnostníky. Platit by měli zhruba 5500 korun měsíčně

Živnostníci s obratem do jednoho milionu korun by mohli v roce 2021 platit pouze jednu paušální daň ve výši zhruba 5500 korun měsíčně. Koalice ČSSD a ANO se v úterý shodla na hrubých obrysech změny, návrh chce dopilovat za týden. Novinářům to po jednání řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).
Číst více
13.02.2018

Změny v daních z příjmů fyzických osob

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn pro rok 2018 v souvislosti se schválenou novelou daňových zákonů. Dnešní článek je zaměřen na oblast daně z příjmů fyzických osob.   Změny v časových testech při převodech podílů a cenných papírů První změnu představují úpravy u osvobození příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci a z převodu cenných papírů. Do zákona je doplněna možnost, aby se časový test pro osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci nabytého děděním zkracoval o dobu, po niž byl ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé, nebo manželem či manželkou.
Číst více
13.02.2018

Přehled změn pro rok 2017

Významnou změnou je zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 na 11 000 Kč. Tato skutečnost má v daňové oblasti následující dopady: Zvýšení hranice pro osvobození příjmů přijatých ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze.
Číst více