28.07.2022

Paušální daň – plánované změny

V tomto příspěvku se věnujeme plánovaným změnám u paušální daně, které vychází z aktuálně schvalované novely daňových zákonů.
Číst více
30.05.2022

Daňové souvislosti práce z domova

Možnost práce z domova („home office“) již není vnímána jako pouhý benefit zaměstnancům.
Číst více
23.03.2022

Poskytnuté dary na podporu Ukrajiny – plánované změny

V tomto krátkém příspěvku Vás chceme informovat o iniciativě české vlády oznámené na začátku března v souvislosti s poskytováním darů na podporu Ukrajiny.   Obecně platí, že poskytnuté dary jsou daňově neuznatelným nákladem.
Číst více
25.02.2022

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Nejen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Číst více
21.02.2022

Konec zasílání inventur pohledávek od ČSSZ

Na konci ledna 2022 spustila Česká správa sociálního zabezpečení novou online službu „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“.
Číst více
20.01.2022

Uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně

Víte, za jaká období si můžete uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně?
Číst více
22.12.2021

Nové tiskopisy u daně z příjmů ze závislé činnosti

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila nové tiskopisy pro účely administrace zdanění příjmů ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 a 2022. Přehled nových tiskopisů naleznete níže.  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  Nový tiskopis se použije pro vyúčtování za zdaňovací období 2021. Vyúčtování je plátce povinen podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (do 1. března 2022), pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března 2022.  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ZDE  Pokyny k vyplnění ZDE Povinná příloha k vyúčtování Počet zaměstnanců k 1.12.2021 ZDE  Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění  Nový tiskopis použijí poplatníci žádající o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.  Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ZDE  Potvrzení o zdanitelných příjmech  Za zdaňovací období 2022 budou využívány nové tiskopisy pro potvrzení o zdanitelných příjmech.
Číst více
19.11.2021

Vybrané změny od roku 2022 s dopady do daně z příjmů fyzických osob

Vážení, aktuální kalendářní rok se blíží svému konci, vláda tak schválila novou výši minimální a zaručené mzdy.
Číst více
06.08.2021

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě

Od 28. července 2021 je účinná novela zákona o daních z příjmů, která pro zdaňovací období 2021 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě.
Číst více
20.04.2021

Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 k daním z příjmů

S novelou daňového řádu (o které jsme Vás informovali (v tomto článku), která prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání v elektronické formě, a dále s rozhodnutím ministryně financí o prominutí sankcí při pozdějším podání, se situace ohledně lhůt pro podání daňových přiznání stala poněkud nepřehlednou. V dnešním příspěvku Vám přinášíme přehled, ve kterém naleznete souhrnné informace k termínům pro podání daňového přiznání spolu s platbou daně. Informace jsou platné jak pro fyzické, tak právnické osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.    Způsob podání přiznání  Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu  Do kdy lze nejpozději podat přiznání a zaplatit daň bez sankcí  Standardní podání  1. 4. 2021  3. 5. 2021*  Elektronické podání  3. 5. 2021  1. 6. 2021**  Podání daňovým poradcem  1. 7. 2021  1. 7. 2021  Povinný audit účetní závěrky  1. 7. 2021  1. 7. 2021    Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně podle daňového řádu (uvedená ve druhém sloupci tabulky) je stále platná.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více