08.09.2020

Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

V několika předchozích článcích jsme Vás informovali o možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s.r.o.
Číst více
14.07.2020

Program COVID – nájemné

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Číst více
19.06.2020

Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

Vážení, připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.   1.
Číst více
04.06.2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Vážení,  v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu).
Číst více
18.05.2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).   Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.   Nyní přinášíme informace k novele zákona (č. 159/2020 Sb.), která kompenzační bonus upravuje.  Dne 7.5. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena první novelizace tohoto zákona přinášející následující změny.    Novelou je možné žádat o kompenzační bonus za tzv. druhé bonusové období trvající od 1.  května do 8. června 2020.   Pro druhé bonusové období platí stejné podmínky a stejná výše bonusu jako pro první bonusové období, tedy 500 Kč za den. V tomto ohledu doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy, na kterých jsou průběžně aktualizovány všechny potřebné informace.  Žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7.  8.  2020.
Číst více
28.04.2020

Prodloužení programu Antivirus do konce května

Vážení čtenáři,  tímto Vás chceme informovat o tom, že v pondělí 27. 4. 2020 schválila vláda návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020. Dle původního nastavení se program vztahoval pouze na březen a duben. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za květen.  Program umožňuje vyplácení příspěvků dvojího typu. Režim A je určen k nahrazení nákladů na náhrady mzdy zaměstnanců v karanténě nebo při uzavření provozu, a to do 80 % (nejvýše však do 39 tis. korun na jednoho zaměstnance). V rámci režimu B jsou vypláceny kompenzace při hospodářských potížích souvisejících s pandemií, a to do 60 % náhrady mzdy, nejvýše však do 29 tis. korun na jednoho zaměstnance. Více informací naleznete v našem dřívějším příspěvku: https://edmutilitas.cz/novinky/detail/47-informace-pro-zamestnavatele-a-zamestnance  Podání žádosti je možné na tomto odkazu: https://antivirus.mpsv.cz/ 
Číst více
15.04.2020

Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč?

Vážení,  přinášíme Vám aktuální informace k finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to konkrétně ke způsobu podávání žádostí o kompenzační bonus 25 tisíc Kč.  Dne 14. 4. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon upravující kompenzační bonus pro OSVČ a zároveň finanční správa na svých stránkách zveřejnila žádost, na jejímž základě lze o bonus žádat.  Zde je odkaz na webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu:  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace  Žádost obsahuje 4 části:     V první části se zadává období, za které OSVČ žádá výplatu bonusu (maximální délka období je 50 dnů – od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).    Ve druhé části se vyplňují základní identifikační údaje o OSVČ a bankovní účet, na který bude bonus zaslán.    Třetí část tvoří údaje k podání.
Číst více
15.04.2020

Odklad splátek úvěrů a hypoték v souvislosti s pandemií COVID-19

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku se věnujeme plánované možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték. Odložení plateb je jedním z dalších vládních opatření, které má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a domácnostem, u kterých došlo k výpadku příjmů z důvodu současného stavu.   Upozorňujeme, že příspěvek se týká vládního návrhu Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ten byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou, přičemž ještě neprošel celým legislativním procesem.
Číst více
15.04.2020

Jak bude fungovat odklad placení nájemného u podnikatelů?

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku shrnujeme aktuální situaci ohledně plateb nájemného v době pandemie. Níže zmíněným vládním návrhem bude prakticky umožněno odložit platby nájemného pro podnikatelské subjekty postižené současnou situací, kdy část z nich musela z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřít své provozovny. Vláda navrhla zavedení tohoto opatření s cílem alespoň částečně zlepšit současnou nepříznivou finanční situaci podnikatelů, kteří provozují svoji činnost v pronajatých prostorech.   Je však třeba poznamenat, že zákon explicitně nezavádí posun splatnosti nájemného, nýbrž zmírňuje ve vymezených případech následky jeho neplacení (viz dále). Změna ale bude mít reálný dopad na termíny placení nájemného, což do značné míry ovlivní finanční toky u nájemců i pronajímatelů. Zároveň dodáváme a zdůrazňujeme, že se nejedná o prominutí plateb nájemného.  Je zřejmé, že odklad plateb nájemného může pomoci části podnikatelů vyřešit současné problémy s nedostatkem hotovosti, na druhou stranu ovšem negativně ovlivní stranu pronajímatelů.
Číst více
07.04.2020

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Vážení, v tomto příspěvku jsme pro Vás připravili souhrn informací relevantních pro zaměstnavatele a zaměstnance.
Číst více